fredag 2 september 2011

Viktigast är att våga finnas där

Jag har tidigare skrivit om Malin Nordgrens DN-artiklar den 24 augusti om  Sara Natt och Dagbok ”Livet som anhörig och tänker nu berätta om den andra artikeln, som har titeln  Storasystern: Det allra viktigaste är att våga finnas där. Den berättar om dottern och systern i familjen, Sanna Andersson, 19, som skrivit Handbok för stöttande vänner”. Den började som ett projektarbete i gymnasiet och är än så länge den inte publicerad.
stöd  behöver inte bara äppelblom
vid Kiviks musteri...
"– Men egentligen är det lite motsägelsefullt med ordet ”handbok”, sä­ger Sanna. För det är väldigt olika vad folk behöver för stöd. Så ett bra råd är att vara lyhörd och lyssna. Fast det finns ändå mycket som är gemensamt när det gäller behovet av stöd för personer som drabbats av sorg eller sjukdom i familjen, säger Sanna" till DN. Hon är dotter till Lena Sättare i artikeln jag skrivit om, och storasyster till Hampus som fick cancer. 
"– När min bror blev sjuk märktes det så tydligt att många i omgivningen blev rädda, samtidigt som familjen behövde stöd. Det är stora krav som ställs på omgivningen i den situationen. Jag kände att det fanns ett behov av att prata om det här. Sannas personliga erfarenhet gällde cancer, men hon ville bredda perspektivet. I arbetet med boken intervjuade hon också personer med andra erfarenheter, som exempelvis anhöriga till en flicka som tagit sitt liv. Sanna talade också med professionella, bland annat en psykolog och en präst. Många synpunkter och tips kommer fram i boken.– Men det allra viktigaste är ändå att vara närvarande, våga finnas där [min kursivering], säger Sanna. Mitt främsta syfte är egentligen att avdramatisera och minska rädslan för att närma sig. Det gäller att komma över tröskeln, våga ta initiativet. Som en psykolog sa till mig: Säger man något som är fel, så kan man rätta till det."

Jag kunde inte säga det bättre själv!


All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!
 

Inga kommentarer: