tisdag 6 september 2011

Mångfaldens evangelium

Juli-numret av National Geographic innehåller en oerhört intressant artikel av Charles Siebert med titeln Framtidens Noas ArkUnder de 10 000 år som människan odlat och hållit husdjur så har vi förädlat fram en enorm rikedom av sorter som klarar de flesta svårigheter som klimat, näringsbrist osv. Siebert varnar i artikeln för det faktum att så många olika sorter av växter och arter av djur nära nog utplånats till följd av att några framkorsade varianter som t ex står emot svartrost och är högavkastande tagit över hela marknaden. Till en början räddade dessa hybrider miljarders människor från svältdöden i Indien och Pakistan. 
I USA uppskattar man att 90 % av landets historiska frukt- och grönsakssorter har försvunnit.  Kina har 90% av de vetesorter som skördades för 100 år sedan försvunnit osv. Risken med detta är att sorter som t ex är specialanpassade till ett särskilt klimat dött ut, så i och med klimatförändringarna och framtidens sjukdomar kan mänskligheten stå utan hjälp med världens livsmedelsförsörjningDärför har nu genbanker startat runt om i världen, nedfrysta likväl som levande. Dessa sorter kan vara nyckeln till att skydda  mot framtidens sjukdomar och klimatförändringar och annat.
Bild ur National Geographic juli-nummer. Klicka på bilden så öppnas en förstoring
Ytterligare minst lika omistligt är de kunskaper som finns och funnits hos bönder och forskare runt om i världen. Närmast heroiska insatser för att bevara sorter beskrivs i artikeln liksom, insatser för att visa på att det går att öka produktiviteten utan att offra mångfalden. 
Att satsa på de få högavkastande sorterna är både krävande är riskabelt, då t ex en snabbmuterande variant av svartrostsort, Ug99, som 90 procent av världens vete inte kan skyddas mot.
Jag rekommenderar verkligen läsning av denna artikel för alla som intresserar sig för odling!

Inga kommentarer: