onsdag 28 september 2011

”Kaffetåren den bästa är bland alla jordiska drycker”

lyder, ett talesätt som är hämtat ur Kaffevisan av Mauritz Cramær. Den fanns med i komedin Femhundra riksdaler banko, uppförd på Mindre teatern redan våren 1846. Tänk så rätt han hade Mauritz Cramær har det visat sig så här långt senare!
Både ÖP och DN rapporterade nämligen båda igår om att kaffe "är rena medicinen mot nedstämdhet".
min Philips Café Gourmet var
inte bara snygg utan gjorde även
fantastiskt gott kaffe. Innan en
hylla ramlade ned o krossade den...
Kvinnor som dricker mycket kaffe löper 20 % lägre risk att drabbas av depression, har amerikanska forskare vid Harvarduniversitetet funnitForskarna har under tio års tid följt nära 51 000 kvinnor för att bland annat se hur mycket kaffe de drack. Genomsnittsåldern bland kvinnorna var 63 år och ingen av dem led av depression när studien startade. All konsumtion av koffein registrerades, exempelvis hur mycket kaffe med eller utan koffein som dracks, men även te, coladrycker och choklad togs med i beräkningen eftersom även dessa drycker innehåller koffein.
Under tioårsperioden inträffade drygt 2 600 fall av depression i gruppen. Jämfört med kvinnor som bara drack en kopp vanligt kaffe eller ännu mindre i veckan hade de som drack två till tre kaffekoppar om dagen en 15 %  minskning i risken att drabbas av depression. För kaffeälskare drack hela fyra koppar eller fler per dag var riskminskningen 20 %!

Depression är ett tillstånd som är dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män, enligt de amerikanska forskarna. Resultaten från studien visar att risken för kvinnor att drabbas har ett tydligt samband med mängden av koffein de konsumerar, men Harvardforskarna är ändå försiktiga i sina slutsatser och skriver i sin artikel i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama att studien "inte bevisar att koffein minskar risken för depression, men att den antyder att det kan finnas en sådan skyddande effekt."
Bland de kvinnor som drack koffeinfritt kaffe såg man ingen minskad risk.

Det låter ju  alldeles fantastiskt! Särskilt om man bortser från  de risker ett stort kaffeintag innebär, så som vanligt gäller det att vara måttlig, vilket jag inte direkt tycker att fyra koppar eller mer om dagen är...

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: