måndag 19 september 2011

Träna magen bäst stående

Sjukgymnasten Martin Eriksson Crommert har forskat kring transversus abdominus (som är den tvärgående magmuskeln, som också är den innersta av magens muskulatur) och har precis lagt fram sin avhandling  i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet om det, 
Bålmuskulaturen på bild från http://totallybent.com 
Hans forskning visar att vår upprätta ställning kräver en del balans som påverkar transversus abdominus så att den kopplas på först av alla magmuskler när vi står upp. Om vi dessutom ökar balanskravet aktiveras transversus abdominus ytterligare. Om vi istället lägger os ned kopplas transversus abdominus in sist, så att vi framför allt använder de ytliga musklerna. Det innebär också att en ev skada inte tränas upp på det sätt som avses med träningen.
från sidan ser bålen ut så här
Det verkar alltså  som om bålen tränas bäst när vi tränar stående, men som Eriksson Crommert påpekar i Fitness Magazine så är ju transversus abdominus bara en muskel bland många. "Det är samspelet mellan alla muskler som är avgörande" Frågan är bara exakt hur man nu tränar magen stående, vilket jag försökt komma på utan större resultat... Så här kanske:


Några fler idéer på stående magträning? 
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: