onsdag 28 september 2011

Sitt inte still för länge ens om du tränar!

Nu är de bevisat att det inte räcker att träna, om än mycket, så länge man sitter helt stilla under långa perioder i sträck, enligt en artikel jag läst.

"Hälsorisker i samband med orörlighet har studerats under lång tid. Men forskningen har ofta dragit en skiljelinje mellan människor som tränar och inte tränar. Nu visar flera undersökningar att stillasittande kan vara skadligt även för den som tränar regelbundet. 
‒ Det räcker inte med att du cyklar till och från jobbet. Om du sedan sitter still timmarna däremellan löper du ändå en ökad risk att dö i förtid, säger Elin Ekblom Bak, doktorand på Gymnastik- och idrottshögskolan."
en aning överdrivet, men så kanske de gör i
Australien, där jag lånat bilden?
Hon forskar kring effekterna av att sitta still för mycket. Under senare tid har hon hållit ett flertal föredrag om hur kroppen tar skada av att inte röra sig alls under en stor del av dagen.
– Samhället utvecklas mot att bli mer och mer fysiskt inaktivt, och allt fler tränar för att behålla sin hälsa. Men det som nu visats av forskare i bland annat Kanada och Australien är att det nödvändigt att bryta upp längre tider av stillasittande, säger Elin Ekblom Bak.
3-4 timmars obruten inaktivitet räcker för att kroppen ska påverkas negativt, vilket framkommit vid djurförsök. Nu har forskarna sett flera tecken på att samma sak gäller människor. När allt fler jobb saknar rörelsemoment kan det därför bli viktigt att nya beteendemönster växer fram.
– Mitt råd, med stöd i forskningen, är att avbryta sittandet minst en gång i timmen.  Att ta en kort paus då man reser sig upp, hämtar en kopp kaffe eller går till en skrivare i ett annat rum. Det gör att den skadliga effekten av sittandet bryts, säger Elin Ekblom Bak.
Hon understryker att stillasittandet ska betraktas som en separat riskfaktor vid bedömning av hälsa, precis som rökning, stress eller högt blodtryck.
‒ Att träna aktivt några gånger i veckan är fortfarande mycket viktigt. Men det här nya synsättet innebär alltså att även tiden där emellan spelar roll, den vardagliga aktiviteten har större betydelse än vad som tidigare varit känt, säger hon.
Ur ett längre tidsperspektiv kan arbetsmiljöarbetet förändras. Många arbetsplatser kan beröras av rekommendationer om hur farorna med stillasittande arbete vid datorer ska förebyggas.
‒ Det här någonting nytt som kan få effekter i många delar av samhället. Inte minst i skolan där de allra flesta lektioner är stillasittande. Intresset är stort och innehållet är lätt att ta till sig. Det som nu skett är att det finns tydligare belägg för hur vi påverkas, säger Elin Ekblom Bak.
perfekt förslag på bild från Arbetsliv
Varför inte resa sig och  köra ett par övningar ur yoga-schemat varje timme? Det borde ge ett kort om än ytterst viktigt avbrott i stillasittandet!

Inga kommentarer: