tisdag 17 maj 2011

Vattenvärld hos Bolin Gallery

Att det just i Östersund talas mycket om rent (och drickbart vatten) kommer inte som någon överraskning efter vinterns Cryptosporidium-drama. I Bolin Gallery kan man t o m 8 juni uppleva Hans Månssons Vattenvärld - Iakttagelser från en Fjällbäck. Och vilken värld det är sedan. Bilderna är helt hänförande och bildspelet till musik på undervåningen är en sublim upplevelse.
det är helt omöjligt att göra Månssons Vattenvärld rättvisa
med bara en mobilkamera, men här är en ledtråd.
Hans Månssonsom är frilansande journalist och fotograf, ville även göra en bok tillsammans med utställningen:
– Det var väl journalisten i mig som tog över, säger han till 100 procent Östersund 
Jag ville också förklara, visa bakgrunder och sammanhang – och påverka. Eftersom jag jobbat med 
frågor om miljö och hållbarhet så låg det nära till hands att koppla dem till vattenproblematiken. 
Inte bara lokalt utan också globalt. 
min favorit av Månssons bilder har titteln  Blund
Den 4 maj släpptes så boken Vattenvärld, som också ska fungera fristående från utställningen, som öppnade den 7 maj. Vattenvärld innehåller utöver Månssons bilder även texter som ska fördjupa och vidga 
problematiken. Texten är skriven av miljödebattören Stefan Edman, som har medverkat i ett 40-tal böcker om miljöfrågor
Gör dig själv en tjänst och besök Bolin Gallery senast 8 juni! 
Vattenvärld är alltså inte "bara" en enormt estetisk utställning, det är även en bok som belyser planetens vattenproblematik och ambitiösa workshop- och föreläsningsprogram. Personligen anser jag dock att utställningen i sig räcker långt. Långt längre än annat som visas enbart med ambitionen att vara konstutställningar, om jag ska vara helt ärlig.

i undervåningen visas ett bildspel
till musik spelad av Hans Månssonlikväl som ljudet från fjällbäcken 

Inga kommentarer: