tisdag 24 maj 2011

Neandertalarna hade avlång hjärna hela livet

I slutet av april skriver Illustrerad Vetenskap om vad en ny undersökning av nio fossila kranier från neandertalbarn visar :
Neandertalarna föddes med avlång hjärna, precis som vi moderna
människor  också gör. Det underlättar nämligen  förlossningen
, men medan
hjärnan hos oss 
ändrar form under det första levnadsåret, så att den blir rundare
(blå), ägde ingen 
liknande utveckling  rum hos neandertalarna, utande bevarade sin avlånga hjärna livet igenom (röd).
Neandertalarens hjärna var lika stor som vår är och neandertalaren var inte dum. Ny forskning visar dock att människohjärnans utveckling under det första levnadsåret skiljer sig från hjärnans utveckling hos både neandertalare och schimpanser. Neandertalaren föddes med ett avlångt kranium, vilket även människan gör. Redan under det första levnadsåret ändrar människohjärnan dock form, så att den blir mer klotformad och den fortsätter så att vara det hela livet. Tillväxten sker särskilt i hjässan överst på huvudet, i tinningarna över öronen och i lillhjärnan i nedre delen av hjärnan, visar en analys vid Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie i Leipzig i Tyskland. De hjärndelar som utvecklas hos nyfödda barn i takt med att hjärnan blir rund tros höra ihop med bland annat vår förmåga att skapa abstrakta föreställningar om vår närmiljö.


Forskarna anser att den evolutionära växlingen från den klassiska hjärnutvecklingen, som den ses hos schimpanser och neandertalare, till den unika utvecklingsprocessen hos nyfödda människor kan ha förbättrat våra mentala och intellektuella förmågor och gett oss en fördel i konkurrensen med neandertalarna. Huruvida Neandertalarna var lyckligare än oss förtäljer dock inte historien.


Inga kommentarer: