söndag 15 maj 2011

ung kultur utan pengar

När jag läser att kultur ar det största intresset hos ungdomar blir jag inte ett dugg förvånad; det har varit på exakt samma sätt i över 20 år. (Alltså ända sedan en gumma som jag var ung...) Grejen är att det inte bara gäller ungdomskultur, utan kultur ö h t drivs oftast av ideella krafter och får alltså oerhört lite pengar jämfört med det mesta annat.

Att kultur är en viktig del av många ungas liv står klart i Ungdomsstyrelsens rapport om kulturutövande. Inte bara i Stockholm, utan över hela landet, fast TTs inlägg avgränsar sig till just det. De senaste tolv månaderna har 70 procent i åldrarna 13-25 ägnat sig åt bild, musik, skrivande, dans eller teater. Med undantag för musik är det tjejer som är de flitigaste kulturutövarna. Trots det går en stor del av den offentliga finansieringen till verksamheter som främst nyttjas av killar. Troligen är det just det som ligger bakom det ideella arbetet och bristen på pengar, för att vara krass.

- När unga närmar sig yrkeslivet är det fler killar än tjejer som har yrkesambitioner inom kulturområdet. Det kan bero på egna ambitioner, men också på de strukturer och den uppmuntran man möter inom olika arenor, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.


Kanske dags att försöka göra något åt det nu, då när det uppmärksammas?!
Bildlärare Maria Aurell hjälper till när eleverna Marcus Matt
och Louise Bjerstedt ska hänga konstverk. Foto: Erika Berglund,
 bild lånad från http://www.trelleborgsallehanda.se


All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: