fredag 13 maj 2011

odling i fågelperspektiv

läser i DN om att odling på taken i Stockholm bl a ska ge renare luft. Dessutom är det till glädje för fjärilar, luft och energiräkningar som samtliga fastigheter ägda av Stockholms stad ka inventeras för att se på vilka det är lämpligt att anlägga gröna tak med tåliga sedumväxter. 
Johan Thiberg. Foto: Anette Nantel från DN
För flera år sedan läste jag i någon vetenskapstidning om alla fördelar gröna tak ger i t ex Skåne, Danmark och Tyskland, där gröna tak är vanliga och funderade över när det skulle uppmärksammas i större skalk. I Stockholm finns det tydligen än så länge några få i alla fall. Exempelvis på nybyggda Skanstullshallen sent i höstas och det är tydligen främst Sedumväxter, växter som vill ha det torrt och magert, det gäller. Jag vill dock minnas att det i Europa och USA även odlas grönsaker.
 Nu talas också mycket om att gröna tak kan hjälpa till att behålla biologisk mångfald och spridningsvägar för växter och djur, säger Johan Thiberg, som efter att ha träffat DN ska på ett möte om gröna tak just som en metod att få fjärilar och andra flygande småkryp att ta sig mellan grönområden.Fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) tror, när hon talar med DN, inte att det blir något politiskt motstånd mot en satsning på gröna tak och är noga med att betona att det inte handlar om att anlägga gröna tak som kompensation för att man bygger hus på grönytor.


Väldigt lovvärda initiativ som jag verkligen hoppas kommer att sprida sig över resten av landet; fördelarna är ju så oerhört många!

Enligt Johan Thiberg, från företaget Veg Tech, i DN började det med något som arkitekter på 90-talet letade upp som nymodigt och kreativt. Det har nu blivit en teknisk lösning på bekymmer med dagvatten från tak och höga elräkningar, liksom för luftkonditionering. Med hjälp av växtlighet sänks nämligen de temperaturer som annars rusar i höjden särskilt asfaltsbelagda städer. 

Inga kommentarer: