lördag 19 mars 2011

förhindra ångest

Jag har tidigare funderat över ångest och du som sett artikeln i ÖP förstår nog varför. Eftersom jag gärna vill hjälpa omvärlden till lycka kommer jag här att presentera några tips för att undvika ångest,  så håll till godo!
Edvard Munchs Skriet, tycker jag
är sinnebilden av Ångest
Kanske kan du få hjälp mot din oro och ångest med någon av dessa vägar, som ska vara väl beprövade:  Mindfulness, kognitiv beteendeterapi eller motion. Några fler vägar till ett liv utan oro och ångest som du kan testa är att
Undvika negativ stress. Försök att så gott det går undvika stress kopplad till oro, exempelvis på jobbet eller i relationer, genom att  inte ta på dig för mycket. Lär dig  sätt dina egna gränser för hur mycket du tror dig klara av!
Slappna av. Se till att har tillräckligt med tid för återhämtning och träna gärna avslappning med inspelade övningar, 
Meditation, Yoga e dyl..

Skaffa kunskap  om dina besvär eller träffa andra i samma situation. Att du inte är ensam eller onormal kan göra att det känns lättare. Se dock upp med att "bräcka varann" med vem som mår sämst!
Berätta om dina problem för dina nära, på så sätt förstår de dig bättre och du behöver inte dölja något.
Motionera och sätt fart på ditt hjärta och syresätter hela kroppen är bra mot alla psykiska besvär. Ta gärna en promenad mitt på dagen för solen och D-vitaminets skull, så kan även din sömn förbättras.
Sov ordentligt. Sömnbrist förvärrar ångest och depression, så ta hjälp om du inte själv kan lösa dina sömnbesvär!
Undvik alkohol, vilket annars kan göra dina besvär värre!
Ät ordentligt så att du får i dig ordentligt med näring, men undvik att tröstäta.
Umgås med folk och håll kontakten med + försök att träffa personer som får dig att må bra. 
Undvik att helt isolera dig!
...det här kan också hjälpa
Meditation och Mindfulness. Kan hjälpa till att förebygga ångest och oro och minska sömnproblem.Yoga kan minska smärta, hjälpa vid oro och förebygga ångest på grund av stress.
Kognitiv beteendeterapi  är enligt forskning speciellt effektivt mot ångestsyndrom och kan även hjälpa vid depression och mot stress. Finns även via internet.
Psykoterapi kan vara till hjälp vid depression eller ångestsyndrom.
Läkemedel som används vid depression, svår ångest eller allvarliga sömnproblem.
Mindfulness kan vara effektivt som hjälp mot stress och oro, vilker är vanliga orsaker till sömnproblem. 
Mindfulnessträning kan hjälpa dig att sänka stressnivån och bli mer medveten om kroppens signaler för trötthet. Det kan hjälpa dig att flytta fokus från tankarna till kroppen. Genom övningarna kan du koppla bort oroliga tankar och i stället känna kroppen och andningen, vilket gör dig avslappnad. Kroppen är alltid  "här och nu", medan tankar handlar mer om morgondagen eller det som har varit. Personligen är jag övertygad om att just att leva sitt liv "här och nu" är den enklaste genvägen till att finna lycka!
Övningarna kan hjälpa redan första gången men får större effekt vid regelbunden träning. Du kan göra övningarna överallt och utan några bieffekter. Men tänk på att börja med dem förutsättningslöst, om du har långvariga problem kan det ta ett tag innan de hjälper.
TVÅ MINDFULNESSÖVNINGAR:
Kroppscanning. Du känner igenom kroppen bit för bit och tar hjälp av andningen för att slappna av och släppa de stressande tankarna.
Räkna baklänges. Börja på till exempel 299 och räkna ner baklänges. Andas in på ett nummer och ut på nästa. Kom tillbaka till räkningen om du börjar tänka på annat.
bild lånad från webben
Ångest innebär känslor av överdriven oro, ängslan och rädsla, koncentrationssvårigheter och vanmakt. Att vara ständigt beredd på katastrofer, så att kroppen hela tiden är i ett stressläge på grund av oron. Du kan därför drabbas av hjärtklappning, andnödillamåendespända muskler, yrsel och svettningar.
Svårigheter att sova, panikångestgeneraliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom är några vanliga ångestsyndrom.
Vid en depression blir man nedstämd, orkeslös, känner mindre glädje och tappar lusten för att göra saker, liksom tappar matlusten eller börjar tröstäta. Att få dålig självkänsla, sömnproblem och ångest är också vanligt. Kanske tänker du ovanligt mycket på döden. Utmattningsdepression  kallas den typ av depression som du kan drabbas av efter en lång period av negativ stress och för lite tid till återhämtning.
Sömnstörningar kan bero på att du har för mycket stress i ditt liv och oroar dig mycket. Du kan antingen ha svårt att somna på kvällen eller vakna tidigt på morgonen och inte kunna somna om igen. 

Inga kommentarer: