måndag 28 mars 2011

Så fungerar vårt minne

■Arbetsminnet är det minne som vi använder för att komma ihåg saker, till exempel ett telefonnummer, under en kort stund (några få sekunder bara) så att vi hinner ringa upp. I arbetsminnet kan man som barn bara hålla
högst fyra saker samtidigt. Som vuxen kan man utöka kapaciteten till sju saker.
■I långtidsminnet lagrar vi fakta och saker som hänt. För vårt långtidsminne verkar det inte finnas någon gräns. Flaskhalsen är arbetsminnet.
■Arbetsminnets kapacitet når en topp i 25-årsåldern. Tråkigt nog dalar det sedan långsamt.
■Varför vi inte minns de första åren i livet är fortfarande en gåta. ”Spädbarnsamnesin” tros inte bero på bristen på språk, utan snarare på att hippocampus, som står för inkodning i långtidsminnet, inte är fullt
utvecklad. Jag, som drabbades av amnesi efter en allvarlig trafikolycka med bl a hjärnblödningar har dock fått förklaringen att hjärnan då hade så fullt upp att läka sig själv att den inte även kunde lagra minnen från den tiden. Jag tror därför att ”Spädbarnsamnesin” beror på att deras hjärna då använder så mycket kraft för att lära sig att fungera optimalt att den inte också har möjlighet att lagra minnen från den tiden.
■Hjärnan har ett ”ordformsområde”, som om vi fötts med en inbyggd förberedelse för att läsa. I själva verket tror forskarna att det området ursprungligen var ett område för att känna igen konturer. Vi är lika bra på att
identifi era föremål oavsett om de är spegelvända eller inte. Det förklarar varför barn ofta vänder på  bokstäver, något hjärnan gradvis måste vänja sig av med.
■Vi blir faktiskt smartare för varje generation, visar olika studier. IQ-värdena har i snitt ökat med 3 procent per decennium under 1900-talet. Kanske har den ökade informationsfloden en träningseffekt.
■Män överskattar sin intelligens och tror att de har högre IQ än de egentligen presterar i intelligenstest. Kvinnor, däremot, underskattar sin hjärnkapacitet, visar studier. I snitt har kvinnor fem poäng högre intelligenskvot
enligt IQ-testen än vad de själva tror.
Läser jag i DN 2011-03-17 enligt  hjärnforskaren Torkel Klingberg, som är verksam vid Stockholm Brain Institute, som även är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet..
Jag skriver mer om vårt minne här.
bild lånad från 6bilder.se

Inga kommentarer: