tisdag 29 mars 2011

min makt som kund

Jag har egentligen fler kundkort än jag behöver. Det är coop-, ica- m fl kundkort, men jag handlar ändå det jag kan i småbutiker, gärna av folk jag känner, vilket man gärna gör i en stad som min. Detta eftersom jag vill att de små butikerna ska finnas kvar. Hur ofta hör jag inte mig själv säga "vilken mysig stad; tänk alla småbutikerna"?! Men för att småbutikerna ska finnas kvar måste vi kunder verkligen handla där. 


några av alla mina kundkort
Som kund måste man inse sin egen betydelse för butikernas överlevnad. Särskilt de små behöver varendaste kund som kommer dit och handlar! Vem vill egentligen bo i en värld med bara (multinationella) kedjor? För att motverka det har det stor betydelser vart var och en av oss spenderar våra pengar. För ingen mysig liten butik kan finnas kvar utan kunder, så enkelt är det.

Inga kommentarer: