tisdag 22 mars 2011

Protestera 2.0

Jag har aldrig tänkt på mig själv som ett offer, utan ända sedan jag var barn har jag varit övertygad om att jag, precis som alla andra, har möjlighet att påverka saker och ting. Jag har därför skrivit och protesterat mot bussar som ställts in, inte som insändare utan till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, och direkt till bussbolaget för deras kännedom.
Jag och syster Mia protesterade
ur ÖstersundsPosten 19870509
Det har inneburit "besvär" i form av att tidningarna skrivit om det och tagit bilder, eftersom all kommunikation till myndigheter är offentlig i Sverige. Tack vare den uppmärksamheten i media har dock också en förklaring till och senare även förändring av felaktiga beslut skett. Jag har protesterat mot regler i föreningar, schemaläggningar, men också gett förslag, samt påpekat och berömt det jag tycker är bra! På det hela taget tycker jag att det är viktigt att reagera på det som sker i omgivningen.
kortet Posten skickat ut om försämrad service
Jag vägrar att vara ett offer och bara sucka, gnälla, men ändå godta beslut som tagits och kan omöjligt förstå varför inte alla tänker så. Det är väldigt bra med att lägga ut namnlistor och att skriva insändare, men det jag anser vara att Protestera 2.0 är att vända sig direkt till den som tagit beslutet. På så sätt finns möjligheten att den som tagit beslutet verkligen inser de konsekvenser av det han/hon inte ens funderat på innan.

I helgen fick jag ett kort från Posten, se ovan, där det stod att vi i området och omkring istället för att hämta t ex Rek och paket i butiken i områdets centrum ska behöva åka flera km för att göra det pga "nya avtal med ombuden". Det gör det väldigt besvärligt för oss som inte har bil och här har inte alla det eftersom allt funnits så nära. Dessutom bor här många gamla, sjuka, handikappade och barnfamiljer, vilka alla skulle få en enormt mycket besvärligare vardag när detta genomförs. Jag har därför skrivit ett välformulerat brev direkt till posten, pratat med bostadsrättsföreningens ordförande o föreslagit att styrelsen, liksom de andra sådana i området tar strid. Dessutom har jag uppmanat honom att uppmana alla boende att också skriva och protestera. Jag är övertygad om att de beslutande kommer att reagera när det väller in protester från alla möjliga håll och tycker att framför allt det är att Protestera 2.0!

Som medlem och tidigare styrelseledamot i KRO initierade vi att konstnärer och konsthantverkare i hela riket skulle skicka kort och protestera mot beslut av Kulturdepartementet och det tog verkligen skruv. Istället för att resignera och acceptera dumma beslut uppmanar jag därför alla att Protestera 2.0 !!!

1 kommentar:

Lyckans Smed sa...

Svar från posten redan: kundtjanst.privat@posten.se 23 mars 2011 09:30:
Hej Tack för din e-post Posten ser ständigt över servicenätet och samarbetet med de olika postombuden. För Posten är det viktigt att vi finns i hela landet. Vår framtida inriktning är att samarbeta med rikstäckande kedjor med starka varumärken för en tydlig och hög tillgänglighet för kunder i hela landet. Vi centraliserar vårt samarbete och väljer därför att säga upp avtal med lokala enskilda postombud även om vi är nöjda med samarbetet. Vid etablering av ett postombud tar vi hänsyn till ett flertal faktorer som till exempel öppettider, geografiskt läge, parkeringsmöjligheter och handikappanpassning samt lagerkapacitet för att möta den växande e-handeln. Vår ambition är att göra det enklare, bättre och tydligare för de flesta av våra kunder. Vi kontaktar givetvis de butiksinnehavare som kan tänkas vara ombud för att våra kunder ska få en så bra lösning som möjligt.
Din synpunkt har vi skickat vidare för kännedom till dem som ansvarar för Postens serviceställen. Med vänlig hälsning"
Som om ICA inte vore rikstäckande o ha öppet alla dagar 9-21...