måndag 14 mars 2011

g*u*l*t

Gult är min favoritfärg, så det gläder mig att läsa sånt som att Gult är vårens färg 2011 och Vårtrend: Gult. Gult är en färg som kan utstråla både glädje och värme. Som barn tyckte jag nog mest att gult var "skrikigt" och föredrog rött, men så var jag också ett blygt och tystlåtet barn, även om just rött inte direkt är diskret...

Gult betraktas som kommunikationsfärg inom psykologin, så jag som är en kommunicerande tvilling är nog förutbestämd att tycka om just gult... Den varma gula färgen är "intellektets bästa sporre", den gynnar snabba tankar och klar analys. Det är en färg som stimulerar nerverna, samt skärper minnet. Därför borde egentligen gult vara en självklar färg i t.ex sammanträdesrum och skolsalar. Dessutom ger ett rum i gult en känsla av värme, även under de kalla vintermånaderna.
Enligt FengShui ger gult eld energi o används gärna i mörka rum i brist på naturligt ljus. Gult är en helig färg inom Buddhismen och Lamaismen (Dalai Lama) kallas även Den gula kyrkan. Den grundades på 1300- talet i Tibet av Tsong-kha-pa och är också en varm, stärkande färg som jag omger mig med i mitt hem.
Jag har mycket gult hemma och oljemålningen
Hoppfull är nog den gulaste jag gjort
Inom det paranormala tänkandet hittar jag på webben att gult är Luftelementets färg och associerar till just Luft, Intellekt, Klarhet, MedvetenhetKoncentration(allt stämmer på mig enligt både astrologi och tarot) SolenGuld. Det påstås upplösa förvirring, förhindra bedrövelse och inlärningssvårigheter och vara en varning, symbolisera smitta och att spy galla.

Olika färgnyansers betydelser i det paranormala tänkandet:
Citringul - Nyckfull och ytlig, Citrongul -  Ordentlig, bräcklig, missanpassad och skarpsinnig, Gullvivegult - Överkänslig och grundlig, Cremèfärg - Rumsligt utvidgande, uppmuntran och slöhet, Mörkgul - Låg självaktning, dyster och klagande. STENTopas kan kopplas till denna färg CHAKRASolar plexus är det gula chakrat  EFFEKT: Rensande ENERGIMental vakenhet 
Wikipedia läser jag att Gul är färgen för solsken och uppfattas som uttryckande optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt, och energi. ---Innebörden av guld är illumination, visdom och rikedom och guld symboliserar ofta hög kvalitet. ---I de flesta asiatiska kulturer är gult kejsarfärgen med många kulturella associationer som är de samma som purpur har i väst.---Inom buddhismen förekommer färgen för att uttrycka mildhet.--- Inom äldre kinesisk kultur associerades gult med jord av de fem grundläggande elementen och mitten av riktningarna och i det gamla Kina stod gult för ålderdomen. (Jag som associerar gult med luft tycker dock att det låter lite bakvänt.)Kineserna har försett gult med en övermakt utan motsvarighet någon annanstans i världen och det var kejsares färg under Mingdynastin och Qingdynastin. Den kejserliga familjen i Kina betraktades som i rakt nedstigande led härstammande från Solen, som var helig, och därför hade kejsaren och hans söner ensamrätt att bära gult. Indien är gult färgen för Vaishyakasten (företagarnas kast som bl a Gandhi föddes inom). Under det japanska "Dynastikriget" 1357 bar krigare en gul krysantemum som en försäkran om mod.  Inom grekisk kultur förknippas gult med snabbhet, eftersom den antika mytologins Merkurius, som hade guldvingar på sina sandaler och sin hjälm, var den kvicke budbärande guden, men inom Greklands kultur betecknar gult sorg. Inom aztekisk färgsymbolik symboliserade gult mat, eftersom det var färgen på majs, vilket var Aztekernas huvudsakliga föda. 
Inte underligt att just gult gör mig lycklig, särskilt den varmt saffransgula som bara är en nyans gulare ön orange/brandgult! 
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: