lördag 26 mars 2011

förbjudet med transfetter i Sverige

Nu blir det äntligen förbjudet att använda transfetter i mat efter Riksdagens beslut förra veckan. Det innebär att regeringen får i uppdrag att mot sin vilja ta fram ett lagförslag som förbjuder det cancerframkallande ämnet,  läser jag  i Aftonbladet den 18 mars.


I riksdagens miljö- och jordbruksutskott fick motionen stöd från både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vilket gjorde att förslaget hade en majoritet av riksdagsledamöterna bakom sig.
Regeringspartierna, som tidigare reserverat sig mot förslaget valde då att lägga ner sina röster i riksdagen och förslaget gick igenom utan omröstning. Transfetter är förbjudna i Danmark ända sedan 2004 och i Kalifornien sedan 2008, så Sverige som vill se sig som ett föregångsland ligger här rätt långt efter.


Enligt Livsmedelsverket ökar transfettet risken för hjärt- och kärlsjukdom. Studier från 2008 pekar även på att ett högt intag av transfett kan vara kopplat till ökad risk för bröstcancer  eller prostatacancer . Det diskuteras också om transfett skulle kunna öka risken för typ 2 diabetes och allergier. Den forskning som finns är motstridig och man kan inte i dagsläget säga om det finns något sådant samband eller inte. 

Inga kommentarer: