onsdag 23 mars 2011

Feng Shui i Singapore

2001 var jag till Singapore för en barndomsväns bröllop och i samband med det åkte jag även på en Feng Shui-rundtur i landet, som sägs vara helt byggt enligt Feng Shuis regler för att nå största möjliga framgång både ekonomiskt och känslomässigt.
kompass för att kunna bygga och inreda rätt
enligt Feng ShuiWay Geomancy Gallery
Feng Shui är en åtminstone 5000 år gammal tro på hur vår miljö påverkar oss. Så gott som  hela Singapore är alltså byggt enligt Feng Shui, så affärskomplex, hotell och finanscenter osv finns alla precis "rätt" placerade. Exempelvis finns världens största fontän Fountain of Wealth givetvis i just Singapore och enligt Feng Shui förstås en symbol för rikedom och lycka. Den ska man promenera runt medurs 3 varv och röra vid dess vatten hela tiden, så det gjorde jag förstås för att få lycka och rikedom. Så här 10 år senare kan jag dock säga att det inte verkar ha funkat...
runt-runt the Fountain of Wealth med händerna i vattnet
för rikedom och lycka. Feng Shui uttalas som [fångsuej]
Feng Shui innefattar både astrologi, Yin & Yang och de fem elementenVatten, Trä, Eld, Jord och Metall, som alla ingår i ett stödjande kretslopp; vatten får träet att växa ur jorden. Feng Shui har åtta grundläggande riktningar, fyra som anses primär och fyra sekundära. Dessa åtta riktningar är södra, sydöstra, östra, nordöstra, norra, nordvästra, västra och sydvästra. Varje riktning är också associerat med ett element. Södra är eld, sydöstra och östra är trä, nordost och sydväst är jord, väst och nordväst är metall, och nord är vatten. Genom att använda en kompass (se ovan) och en åttakantig anordning som kallas en Ba Gua (se nedan) kan (man eller) en Feng Shui-inredningsarkitekt välja vad och i vilka färger som hör hemma i vart.

Ba Gua bild lånad från http://www.jadedragon.com
Det var Singapores premiärminister 1959 -1990Lee Kuan Yew, som envisades med att Feng Shui skulle visa på den rätta vägen. Han använde exempelvis den åtta sidiga Ba Gua(den kinseiska Feng Shui-symbolen nedan)  på 1 dollar-mynten och när det inte hjälpte upp ekonomin använde han även symbolen som diskar för vägavgifter och se, då blev ekonomin genast bättre!

Inga kommentarer: