lördag 26 mars 2011

Träning ger smarta barn

Träning ger smarta barn menar hjärnforskaren Torkel Klingberg, verksam vid Stockholm Brain Institute, som även är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han har funnit att konditionsträning kan förbättra både kognitiva funktioner och skolprestationer hos barn. 
-Arbetsminnet, som är den del av intelligensen som faktiskt går att träna upp enligt forskningen och det har definitivt fått mig att snöra på mig joggingskorna oftare, säger Torkel Klingberg.


Ny forskning har visat att hjässloben och pannloben, som är de områden i hjärnan som används för
arbetsminnesuppgifter till stor del är identiska med de områden som används vid kontroll av uppmärksamheten, alltså vår förmåga till koncentration. Arbetsminne, koncentrationsförmåga och distraherbarhet hör ihop. För att hjälpa barn med inlärnings- och koncentrationssvårigheter kan man antingen minska kraven på arbetsminnet genom att ge kortare instruktioner, sätta upp lappar eller bilder som påminner barnen om vad de ska göra härnäst eller minska distraktionerna genom att använda hörlurar eller skärmar kring skolbänken. Dessutom måste de träna arbetsminnet.
Torkel Klingbergs tidigare forskning har visat att stress är förödande för arbetsminnet. Akut stress kan halvera arbetsminnets kapacitet, visar studier. Negativa förväntningar kan ge stress och denna utlöser stresshormonerna kortisol och noradrenalin, som ytterligare försämrar arbetsminnet och gör att vi presterar sämre.
Just för bäbisar att träna kettlebells
finns det nog ingen forskning på. Än..
Konditionsträning  har i amerikanska studier visat sig kunna leda till ökad tjocklek på hjärnbarken,
ökad blodvolym i hippocampus och förbättrat långtidsminne – hos vuxna. Vad fysisk träning betyder för barns hjärnor är inte lika väl studerat. Preliminära resultat från en svensk studie tyder dock på att barn som får mer fysisk träning presterar bättre på de nationella proven i svenska och matematik.


Torkel Klingbergs bok Den lärande hjärnan kom ut i februari, där tar Torkel Klingberg dig med på en omvälvande resa in i barnets hjärna. Där får du lära dig om arbetsminnet, om arbetsminnesträning och varför flickor presterar sämre i matematik när de förväntas prestera sämre. Dessutom får du veta en hel del om anknytningens betydelse, om ADHD, dyslexi, dyskalkyli, räknande spädbarn, risktagande tonåringar, minnesmästare och mycket annat. Och inte minst handlar boken om hur ett modernt lärande och en modern skola kan komma att se ut. Den lärande hjärnan borde vara en ovärderlig bok för föräldrar, pedagoger, psykologer och alla andra som är intresserade av att använda hjärnforskning till hjälp för lärande. I boken förenas den kognitiva neuropsykologins landvinningar med pedagogik.

Inga kommentarer: