tisdag 13 december 2011

Kreativitet och hjärnan

DN har i flera artiklar på Insidan försökt att ge svar på hur kreativitet kan uppnås och bl a presenterat vad psykologen Maria Sandgren, som bl a sett till att kreativitet nu blivit ett akademiskt ämne, kommit fram till:
"Det utmärkande för kreativa människor är att de är öppna för intryck från andra. Även om den kreativa processen till stor del sker inne i huvudet är det viktigt att vara nyfiken och på allvar vilja ta in något nytt.--- Människor som är kreativa ser fler möjligheter, är mer öppna och tar bättre vara på sitt liv"
Sandgren är lektor i estetisk psykologi, som är ett nytt ämne vid Södertörns högskola,  Huddinge, som hon även själv byggt upp. 
foto:Fredrik Funck ur DN
En femveckorskurs i kreativitet lär ut att människan visserligen är skapt för att lösa problem, och att det finns två sätt att göra det på; genom att tänka konvergent eller divergent. Med ett konvergent tänkande är man analytisk och söker ett enda svar på problemet; ett snabbt och rätt svar. Alltså det sätt vi oftast använder oss av i västvärlden. När man däremot tänker divergent innebär det att man hämtar idéer och associationer från många olika håll, som inte alls behöver ha med problemet att göra! Man håller alltså många lösningar öppna, vilket gör att man ser flera möjligheter till svar.
– För att kreativitet ska uppstå måste en ny och en gammal idé mötas. Det kräver att man låter element 
som man inte tror kan mötas ändå göra det och hämtar inspiration från andra områden. Författare, exempelvis, tjuvlyssnar ofta på konversationer på bussen, berättar Sandgren.
"Den kreativa processen sägs ha fyra faser: Först förberedelsen, då man låter sig inspireras och samlar idéer. Sedan inkubationen, då idéerna sjunker in, man tar paus och idisslar litet. Samtidigt som det omedvetna jobbar på. Fas tre är illuminationen, den plötsliga aha-upplevelsen, då man vet vad man ska göra, ”glödlampe-metaforen. Sista fasen är verifikationen, då man prövar idén, formulerar den, ser om den håller. Och sedan försöker övertyga andra."
– Det är det verkligt revolutionerande med att vara kreativ, att man förändras och förändrar.---Kreativitet är i mycket ett socialt fenomen, enligt Sandgren.  Det utmärkande för kreativa människor är att de är öppna för intryck från andra. Navelskådande räcker inte. För att en idé ska kunna betecknas som kreativ och nyskapande måste den dessutom vara tillämpbar. Kreatören måste kunna berätta om och förankra sin idé hos omgivningen.--- [Dessutom] är de också ofta toleranta och medkännande, samvetsgranna och strukturerade, --- intellektuella. Alla de dragen har vart för sig en viss genetisk bakgrund, säger Sandgren  i DN.
--- "Konstnärliga processer är annars ett bra område att dyka ner i när man ska studera kreativitet, tycker Sandgren.
– Konstnärer jobbar systematiskt, men måste samtidigt vara öppna för det oväntade och det oprövade.--- Hennes avhandling handlade om vad som gör att professionella operasångare utvecklas. Nu kartlägger hon övningsvanor, personlighet och musikalisk självbild hos musikstudenter på hög nivå i tre genrer: jazz, klassisk musik och folkmusik.--- Det är när vi är intensivt närvarande tillsammans med andra och dessutom tvingas skärpa oss som vi är mest kreativa. Körsång brukar nämnas som ett exempel --- det finns många fler sådana 'high-effort'-aktiviteter. Som att träna, lära sig språk, spela bridge. Det viktiga är att man är öppen och närvarande i det man gör.
1981 fick zoologen och psykologen Robert Sperry ta emot Nobelpriset i medicin för att han bland annat sett att den mänskliga hjärnan delar upp sitt arbete mellan höger och vänster halva, liksom att dessa delvis har olika  funktioner; den högra hjärnhalvan har kopplats samman med  fantasi, rytmkänsla och förmågan till helhetsbedömningar, medan den vänstra har kopplats till analys, logik och ordbehandling. (Detta gäller framför allt högerhänta människor, medan  vänsterhänta oftast har motsatta färdigheter i hjärnhalvorna.) Enligt dessa teorier är en människa som har många och täta kopplingar i hjärnbalken, dvs mellan hjärnhalvorna, sannolikt mer kreativ, det vill säga skapande. 
Bra kopplingar mellan hjärnhalvorna i hjärnbalken gör
oss mer kreativa! Bild från www.neuroportalen.com
"Efter Robert Sperrys upptäckt har forskning om sambandet mellan hjärnans olika aktiviteter och kreativitet exploderat Studier har tytt på att om någon som inte är bra på att måla eller sjunga tränar dessa förmågor blir han eller hon samtidigt bättre på hanteringen av ord och siffror", medan "den som är usel på matematik blir bättre på att musicera och måla om han eller hon övar på att räkna."skriver DN. Visst är det helt fantastiskt hur hjärnan funkar? Den upphör aldrig att fascinera mig! Det måste vara tack var Sperrys forskning mina läkare gav mig konst på recept 2005.
Här följer Maria Sandgrens tips på hur du blir mer kreativ:
  1. Håll dig nära kreativa människor och låt dig inspireras av dem.
  2. Ägna dig åt sång, dans, musik, måleri eller andra kulturella aktiviteter.
  3. Att hitta på så många sätt som möjligt att använda en tegelsten på är en klassisk kreativitetsövning för att utmana de invanda tankemönstren. De första idéerna brukar vara tämligen konventionella: Man kan använda tegelstenen som bokstöd eller dörrstopp. Man kan bygga en grill med den. Men när de första idéerna väl är nämnda brukar flödet börja. Hitta på tio saker, och sedan tio till.
En intressant artikel om flow och hur man uppnår det kan du läsa här!
    All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

    Inga kommentarer: