lördag 3 december 2011

Spinning i sin orginalform


Som du säkert förstår av bilden handlar detta om mysande katter och deras spinnande istället för cykling till musik. Direkt när man ser bilden förstår man hur Greta spinner på denna bild, eller hur? För visst spinner katter främst av välbehag ­eller för att kommunicera, men enligt National Geographic tyder forskning på att kattens spinnande även kan vara en biomekanisk läkningsmekanism. ­Som du kanske vet spinner även döende katter, katter som skadat sig och har ont, liksom när de är väldigt rädda. 

Exakt hur själva spinnandet egentligen fungerar och hur katter frambringar ljudet har dock forskarna ännu inte helt kommit fram till. "Spinnandet åstadkommer en vibration mellan 25 och 150 Hz och ­undersökningar visar att ­frekvenser i detta område ­befrämjar bentäthet och läkning av muskler – både hos djur och människor.
Det har även påvisats att i synnerhet de lågvibrerande frek­venserna har en terapeutisk effekt. De är smärtstillande, gynnar sårläkning, reducerar svullnad och underlättar andningen. Eftersom katten har anpassat sig till att spara på energin genom långa perioder med vila och sömn, kan spinnandet vara ett sätt för den att stimulera sitt skelett och sina muskler utan att förbruka så mycket energi." Se där ytterligare ett område där katternas överlägsenhet tydligt framkommer.

"Jämfört med exempelvis hundskelett, läker kattskelett betydligt fortare och med färre komplikationer. Kanske är det därför myten om kattens nio liv har uppstått – den har helt enkelt en inbyggd förmåga att bota sig själv." Vilket sannerligen är en genialisk läkningsprocess, som även inkluderar flera av kroppens sinnen!

Egentligen är det bara kattungar som spinner, men eftersom tama katter aldrig riktigt blir vuxna så fortsätter de att spinna hela livet. Det gäller dock inte vilda katter eller ens tamkatter som  varit hemlösa under en längre tid.
M a o  tycks det vara ett barnsligt tecken på trygghet att katter spinner. Bland de stora kattdjuren kan geparden göra det, men däremot varken lejon, tigrar eller leoparder

Inga kommentarer: