torsdag 1 december 2011

Tio tips för ju­lefrid

I tisdagens DN finns en artikel som tar upp ett ämne som jag tagit upp här senast för en dryg vecka sedan. Nämligen att planering minskar julstressen. Stressforskaren Dan Hansson menar att "Planering och vänliga ord minskar julstressen
Greta stressar inte till jul och inte jag heller. Vi  har sänkt
ambitionsnivån, börjar i tid och njuter istället av adventstiden

–Det handlar om att sätta en ambitionsnivå som man mår bra av säger stressforskaren Dan Hansson
som bland annat är verksam vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
‘Lösningen heter planering.
–Planering är bra för då kan hjärnan slappna av mycket mer. Om man inte vet vad som ska hända kan man måla upp vilka scenarier som helst. “Genom planering är det lättare att ta kommando över situationen säger Dan Hansson.---
Det handlar om att sätta ribban på en nivå man mår bra av.
–Tanken är ju att man ska njuta av julen. Det är också bättre att man planerar julen tillsammans i stället
för att en person gör allting säger Dan Hansson.
Om man i god tid sätter sig ned och drar upp riktlinjerna för julfirandet är mycket vunnet. När känslan av
kontroll ökar minskar stressen. Men kanske allra viktigast är att komma ihåg att julen är till för att njutas.
Även i det fallet bör alla inblandade prata ihop sig för att det sedan ska bli så bra som möjligt. ˜Var och en kan få berätta om sin önskejul sedan diskuterar man gemensamt vad som går att göra för att förverkliga en sådan jul.
–Kom också överens om att tala vänligt med varandra säger Dan Hansson."


Här kommer också Dan Hanssons tips, så ta till dig och lycka till!:
Klicka på bilden
så öppnas en större
om du har svårt
att läsa!

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: