söndag 15 april 2012

Matematiska humlor

Läser i National Geographic om humlornas oväntade potential som matematiker. Dessvärre finns inte den artikeln ute på webben, men jag fann däremot att ett program hos Sveriges Radio, för de tog upp det redan i höstas. Du kan lyssna på reportaget här.
bild lånad från http://blogg.2sma.se
"Humlor hittar [allra] kortaste vägen
Humlor är säkra problemlösare när det gäller att effektivisera sina flygturer. När de flyger runt mellan olika blommor och letar efter nektar lyckas de få till den kortaste vägen När en humla flyger från blomma till blomma så kan det se ganska planlöst ut. Forskare vid ett universitet [Royal Holloway University of ] London har frågat sig hur den gör för att veta var den ska härnäst för att inte flyga längre sträcka än vad den behöver.
I ett experiment där de lät humlor leta efter mat i en bestämd miljö vid upprepade tillfällen gjorde humlorna ungefär som oss människor när vi går till en ny mataffär och handlar. Första gången vi går dit far vi kors och tvärs och det tar en evig tid innan vi blir klara, men efter ytterligare besök lär vi oss var varorna finns och vi tar oss snabbt genom affären.
En viktig och överraskande skillnad är att människor i regel går till den närmast obesökta platsen medan humlor lyckas hitta en väg som är ännu kortare [min kursivering]. Det är alltså inte alltid det lönar sig att gå till närmast obesökta plats utan det är den sammanlagda sträckan som räknas.
Att mäta upp och räkna ut ett sånt optimerat vägval kräver avancerad matematik, och exakt hur humlorna gör vet man inte än, men de lyckades efter ungefär 80 flygturer bland samma blommor att halvera sträckan de behövde flyga för att besöka alla blommor." Spännande, va?

Inga kommentarer: