fredag 27 juli 2012

Undermedvetet = automatiskt

Visst kan man påstå att man gjort något omedvetet, alltså att man inte haft några avsikter med det. Jag är dock övertygad om att det i så fall ändå är undermedvetet och på så sätt "medvetet", fast man inte vet om det. Det stöds bl a  av Sigmund Freud, som menade att de väsentliga faktorerna i det mänskliga psyket hörde till det omedvetna. Begreppen det omedvetna och det undermedvetna har ofta använts som synonymer. 
det undermedvetna visas ofta som ett isberg, där de
90% som finns under vattnet är det
undermedvetna
Malcolm Gladwell använder dock begreppet det adaptiva undermedvetna, som han definierar som ett slags inre dator med kapacitet att bearbeta stora mängder information som kan leda fram till snabba beslut och handlingar som upplevs som intuitiva. Han skriver: “Det adaptiva undermedvetna är mycket bra på att göra bedömningar av omvärlden, varna människor för faror, sätta upp mål och effektivt utföra komplexa handlingar”.
på samma sätt är bara biten ovanför ytan vårt beteende
medan det under vattenytan finns tro, och tankemönster
Det innebär inte bara förbjudna tankar, känslor och impulser utan också alla beteenden som repeterats tillräckligt många gånger och som därför innebär att vi gör något automatiskt. På samma sätt som att vi också förnimmer med våra sinnen, bearbetar våra intryck, tänker, känner, föreställer oss och reagerar med kroppen. Att vi  rör på den och förflyttar oss helt automatiskt. Allt detta enligt psykologgruppen.

Alltså, om någon du inte träffat på 25 år visar sig ha namngett båda sina döttrar efter dig utan att vara medveten om det så bör det alltså ha gjorts automatiskt, vilket ger det någon typ av betydelse ändå.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: