torsdag 5 juli 2012

Både för smak o hjärna; sill, makrill o tonfisk

Jag älskar fisk och formligen FROSSAR i sill, makrill, tonfisk och annat simmande på sommaren. Det borde ju påverka min intelligens åt rätt håll också, tycker man... ;-)

Det finns nu nämligen sedan 2009 vetenskapliga bevis på det där med att vi blir intelligenta av att äta fisk! Forskare vid Göteborgs universitet fann nämligen att tonårspojkar som ätit fisk minst en gång i veckan presterar bättre på IQ-provtestresultat! Forskarna jämförde svar från 3 972 pojkar som deltog i studien, med de testpoäng, som noterades av Pliktverket tre år senare.
- Vi fann ett klart samband mellan ett frekvent intag av fisk och högre poäng när tonåringarna ätit fisk minst en gång i veckan. När de åt fisk mer än en gång i veckan fann vi en nästan dubbel förbättring, säger en av projektledarna, professor Kjell Torén vid Sahlgrenska akademien.
Fiskdisken på Simrishamns rökeri   är full av njutningar
Dessa fynd är av särskild betydelse därför att studien genomfördes på åldersgruppen mellan 15 och 18 år. Hur en ung person då lyckas i sin utbildning kan forma hans liv. Dessutom fann forskarna bland annat att:

-58 procent av pojkarna som deltog i studien åt fisk minst en gång i veckan och ytterligare 20 procent åt fisk mer än en gång i veckan.-När tonårspojkar åt fisk mer än en gång i veckan var deras sammantagna intelligenspoäng i medeltal tolv procent högre än de, som åt fisk mindre än en gång i veckan. De som åt fisk en gång i veckan fick ett sju procent högre värde.

-Den verbala förmågan hos de som åt fisk mer än en gång i veckan, uppmättes till i medeltal nio procent högre än de som åt fisk mindre än en gång i veckan. De som åt fisk en gång i veckan uppvisade ett fyra procent högre värde.
-Samma mönster kunde ses i testvärden, som uppmättes för spatial uppfattningsförmåga (hur man hittar) hos tonåringar, som åt fisk mer än en gång i veckan - i medeltal elva procent högre än de som åt fisk mindre än en gång i veckan. 
-De som åt fisk en gång i veckan eller mer fick tydligt högre testresultat i intelligenstest för generell intelligens, språkförmåga och rumsuppfattningsförmåga.

Synd att man är så gammal bara, men lite nytta bör jag ändå ha för min kärlek till fisk...
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: