tisdag 24 juli 2012

Sätt snurr på hjulen!

Jag är övertygad om att alla hjul bara bromsar in när man, som i hela västvärlden nu, drar åt handbromsen och helt slutar investera och bara sparar. Det var vad man gjorde också innan 30-talets depression, vilket är något särskilt ekonomerna borde minnas.

Nu har det äntligen uppmärksammats och jag läser i DN 5 juli att Paul Krugman, som är amerikansk ekonomiprofessor och mottagare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne och Richard Layard, brittisk ekonomiprofessor och grundare av Centre for Economic Performance vid London School of Economics och brottiska regeringens lycko-tsar (!), ställer sig bakom Manifestet för ekonomisk sans finns tillgängligt på .
Joakim von Ankas och eus: vaktande av
skattekistan kan leda oss rakt in i depression
Som Krugman och Layard, skriver är det dags att offentligt argumentera för ett sundare sätt att angripa krisen. "Västvärldens regeringar upprepar misstagen från 1930-talet.

Mer än fyra år sedan finanskrisen började ligger de stora utvecklade ekonomierna kvar i djup depression, en situation som bara alltför starkt påminner om 1930-talet. Anledningen är enkel: vi tillämpar samma idéer som styrde det ekonomiska skeendet på 1930-talet. Dessa idéer, som har skjutits i sank för länge sedan, är behäftade med allvarliga missuppfattningar om krisens orsaker, dess karaktär och de rätta motåtgärderna.

--- Många beslutsfattare påstår envist att krisen har orsakats av ansvarslös offentlig upplåning. Med mycket få undantag, utöver Grekland, är detta fel. Tvärtom grundlades krisen av alltför omfattande upplåning och krediter i den privata sektorn. När bubblan sprack uppstod kraftiga produktionsbortfall och skatteintäkterna minskade. Dagens stora budgetunderskott är alltså en följd av krisen, inte orsaken till den."


Frågan är bara när de bestämmande politikerna i eu och USA ska inse det. Hoppas verkligen att det sker innan depressionen breder ut sig som på 30-talet! Efter andra världskriget fick Europa hjälp att byggas upp med Marshall-hjälpen utan krav på återbetalning. Det var en god och generös tanke som gav tillväxt såväl som framtida investeringar och samarbeten med just USA. De som har pengar har ett guldläge nu och bör inte spara, utan istället utnyttja sitt köpläge och handla för att få igång konjunkturen igen! Vi andra, som lever på marginalerna, klarar inte fler neddragningar och de gör dessutom väldigt liten skillnad för samhället i stort. Att inte Anders Borg fattar det är fullt förståeligt, men det finns ju andra som är smartare och bör förstå hur världen hänger ihop. Eller i a f ha förmågan att jämföra med vad som hände på 30-talet.


Läs gärna artikeln här och skriv under här, om du tror som jag och professorerna!
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: