onsdag 10 augusti 2011

Ökad cancerrisk av fika?

Läser en artikel om att kvinnor som är storkonsumenter av bullar och kakor insjuknar oftare i livmodercancer än kvinnor som sällan väljer att äta sådana sockerrika livsmedel.
Rubriken Kaffebröd kan öka cancerrisksom Kostdoktorn har tycker jag dock är missvisande. Alicja Wolk, som är professor  vid Institutionen för miljömedicin, Karolinska institutet, betonar nämligen att  en studie som denna inte kan bevisa att man kan få livmodercancer av att äta mycket socker.
– Att det verkligen skulle vara så ligger dock i linje med flera tidigare studier som påvisat nära samband mellan fetma, som kan vara nära kopplad till så kallad insulinresistens och höga insulinhalter i blodet, och livmodercancer. När man äter mycket socker driver det på kroppens insulinproduktion, sägeWolk. 

fika i Gränna, en risk värd att ta för njutningen?
Studien det handlar om gjordes bland drygt 61 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län och publiceras i nätupplagan av den välrenommerade facktidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
– Våra resultat kan ses som ytterligare ett argument att hålla nere på konsumtionen av sockerhaltiga livsmedel överhuvud taget, säger professor Wolk  vid Karolinska institutet.
"Alla kvinnorna i studien har vid två tillfällen med sju års mellanrum besvarat en omfattande enkät om sina matvanor. Utifrån enkätsvaren har forskarna både kunnat se hur mycket varje kvinna konsumerat av olika sockerhaltiga livsmedel och beräkna hur mycket socker hon dagligen fått i sig genom dem totalt sett.
Under de drygt 18 år som kvinnorna i studien följts efter att de första gången besvarade enkäten insjuknade 729 av dem i livmodercancer.
När forskarna analyserade vilka som insjuknat fann de att livmodercancer var klart vanligare bland kvinnorna som konsumerade livsmedel med mer än 35 gram socker per dag – både som tillsats i kaffe eller te och i andra livsmedel – jämfört med bland kvinnorna som konsumerade mindre mängder socker än så.
De enskilda sockerhaltiga livsmedel som var allra starkast kopplade till livmodercancer var bullar och kakor.
Bland kvinnorna som uppgivit att de åt bullar och kakor minst tre gånger i veckan var livmodercancer drygt 40 procent vanligare än bland kvinnorna som åt sådana sockerhaltiga fikabröd sällan eller högst varannan vecka.
– För feta kvinnor var sambandet mellan hög sockerkonsumtion och livmodercancer ännu starkare. För dem var risken för denna vanliga cancerform nästan fördubblad om de konsumerade mer än 15 gram socker per dag, säger Alicja Wolk."

Tidig Upptäckt Ger God Prognos

Livmodercancer är den femte vanligaste cancerformen bland kvinnor. Årligen insjuknar närmare 1 400 kvinnor i Sverige i livmodercancer och cirka 150 dör till följd av sjukdomen. När livmodercancer upptäcks i ett tidigt skede, som den oftast gör, är prognosen god. Vanligaste behandlingen är att hela livmodern opereras bort. Livmodercancer ska inte förväxlas med livmoderhalscancerLivmoderhalscancer, som orsakas av vissa så kallade HPV-virus, är en helt annan cancerform.

3 kommentarer:

Maya sa...

Då ligger jag verkligen illa til´l, som kan leva på fikabröd

Lyckans Smed sa...

Jag brukar kalla mig "fika-freak", så ligger nog också illa till...

Maya sa...

Å jag kommer att fortsätta fika, jag älskar det å drömmen om att köpa ett fik finns fortfarande.