söndag 21 augusti 2011

Alfakaroten

Ända sedan 1950-talet har det skrivits spaltmil om betakarotensom omvandlas till A-vitamin i kroppen och är den antioxidant som gör morötter gula och som länge även ansågs bidra till att förebygga kroniska sjukdomar. De senaste 15 åren har dock en rad studier påtagligt dämpat yran bland forskarna. De har hittat få, om ens några, tecken på betakarotenets helande verkan när det serveras separat, tvärtom har stora studier kopplat tillskott av betakaroten till ökad risk för lungcancer bland rökare.
Under tiden har det närbesläktade alfakarotenet bara ägnats ett förstrött intresse i en handfull mindre ambitiösa studier där resultaten gått isär. Alfakaroten finns rikligt i pumpa och morötter och verkar vara svaret på varför de mer gul och rödaktiga grönsakerna är såpass nyttiga! Enligt en ny amerikansk studie som Svenska dagbladet rapporterar om  minskar dock risken att dö i förtid i såväl som största allmänhet, som i specifikt hjärtinfarkt eller cancer med hela 39 procent, om man hade höga halter av alfakaroten

Av de över 15 000 amerikaner som undersöktes fick
nästan tre fjärdedelar av sitt 
alfakaroten från morötter. 
Alfakaroten kan vara den felande länk som förklarar varför vissa frukter och grönsaker, men inte vitaminpiller, tycks skydda mot hjärtsjukdomar, cancer och diabetes enligt forskare i USA. Alfakaroten är ungefär lika vanligt i grönsaker som betakaroten och de uppträder ofta tillsammans.
I laboratorieförsök på mänskliga celler har alfakaroten visat sig ha antioxidativ effekt som är mycket stark. Den är nästan tio gånger starkare än betakarotenets! De försöken  antyder att alfakaroten kan ha en förebyggande effekt på såväl levercancer som på lung- och hudcancer!
Nu har  forskare från amerikanska Center for disease control and prevention, CDC, i Atlanta, Georgia, utfört den hittills i särklass största och längsta studien på alfakaroten. Det rapporteras att forskarna att hittat ett signifikant, dosrelaterat samband mellan halterna av alfakaroten i blodet hos människor och risken för att de ska dö i förtid. Studien presenteras i ansedda Archives of internal medicine.

Inga kommentarer: