lördag 20 oktober 2012

Missnöje och midjemått

Något som verkligen påminner om det jag skrivit tidigare om inbillningens makt är det jag läste i Aftonbladet härom dagen, nämligen att missnöje med den egna kroppen verkligen kan ge övervikt. "Varning för att önska dig en smalare midja och mindre rumpa!" som det står där.

Risken har vid senare tid nämligen visat sig vara stor att man blir överviktig på riktigt om man inte accepterar sin kropp. 
Förutom att missnöjet stjäl en massa energi du skulle kunnat använda till bättre saker än att dissa din kropp finns det nu faktiskt ännu en anledning att bli vän med din spegelbild.

Om man har ett normalt BMI riskerar man att bli överviktig om man går omkring och känner dig tjock, enligt ny forskning som avslöjar ett tidigare okänt samband mell­an kroppsuppfattning och vikt. Studien, som gjordes vid  NTNU i Trondheim, visar att man riskerar att lägga på sig mer om man sneglar för mycket på modellsmala kroppar. Missnöjet kan alltså på sikt leda till verkliga extra­kilon.
bild på att ta  midjemåttet ur Aftonbladet, vilket du
själv kan kolla så det är  hälsosamt här. Man bör dock 

inte dra åt måttbandet som på bilden, utan vara ärlig
"Forskarna följde nära 1 200 tonåringar under drygt tio år. Alla som deltog vägde lagom mycket när undersökningen inleddes. Tio år senare var hälften överviktiga  Bland dem som hade ökat sin vikt framträdde resultaten som tydligast: 60 procent av kvinnorna som vägde i överkant som vuxna kände sig tjocka när de var i tonåren." Det bör alltså vara samma undersökning som jag skrivit om tidigare som tolkas även så.

"En förklaring man fann till viktuppgången är att många med skev självbild bantar genom att skippa frukosten. En annan orsak är att jojo-bantning är vanlig bland dem som ogillar sina 
kroppar  Avbryter man dieter gång på gång börjar kroppen till slut kämpa för att behålla den vikt man hade innan man började banta. Dessutom menar Koenraad Cuypers,­ forskare vid NTNU, att självföraktet i sig är en faktor som bidrar till övervikten:
– Den psykosociala stressen som kommer av att inte tycka om sin kropp stör förbränningen och påverkar matvan­orna negativt eftersom man helt enkelt blir mer sugen på fett.

När studien kickade i gång hade en femtedel [min kursivering]av tjejerna en skev kroppsuppfattning. Trots att de var helt normalbyggda kände de sig alltså överviktiga.
– Att så många kvinn­or med sunda kroppar betraktar sig som feta har att göra med det om­disku­terade kroppsidealet, anser Koenraad Cuypers.
–Vi måste lära oss att det inte existerar en ideal­kropp. Det gäller att se sig om och inse att alla ser olika ut, säger Koenraad Cuypers."

Min tolkning är att även i detta fall försöka vara så nöjd det bara går med den situation man har. Alternativet är att försöka förändra den så sakteliga så att man instinktivt känner sig nöjd både när man vaknat och innan man somnar.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: