fredag 22 juni 2012

Vi är lika mycket aggressiva schimpans-krigare som sexglada hippie-bonobon

I söndags skrev Karin Bojs i DN om det faktum att vi människor har till 98,7% samma DNA som både de aggressiva schimpanserna och de freds- och kärleksälskande bonobons. Du kan läsa hela artikeln här. Jag citerar bara de intressanta delarna, enligt vad jag tycker.
bonobon på bild lånad från
jordensherrar.wordpress.com
"För sju år sedan presenterade en stor internationell forskargrupp, däribland svenskfödde Svante Pääbo, även  schimpansens  kompletta dna. Det gav en första chans att jämföra vilka genförändringar som har gjort oss unikt mänskliga. Som alla vet har ju människor och schimpanser olika förutsättningar.
Om man ser till arvsmassan är dock skillnaden liten. Man kan räkna på lite olika sätt – aktiva gener, avstängda gener, upprepningar, ordningsföljd på gener … Men om man räknar grovt på alla enheter i dna-uppsättningen är människor och  schimpanser lika till ungefär 98,7 procent.
Det innebär att våra förfäder gick skilda vägar för mellan fem och sju miljoner år sedan.
Nu har Svante Pääbo varit ledare för ytterligare en milstolpe i jakten på det unikt mänskliga. Han och andra forskare presenterar nu i Nature bonobons hela arvsmassa.
Dvärgschimpansen bonobons är lika nära släkt med oss som  schimpansen men mycket mindre känd. Den lever hårt trängd söder om Kongofloden i Demokratiska republiken Kongo. Honorna [min kursivering] står högst i rang och ingen har sett dem dra ut i krig mot andra flockar. De löser ofta konflikter genom att ha sex med varandra – i alla tänkbara konstellationer: honor och hannar huller om buller. Över huvud taget har de ofta sex för nöjes skull, inte bara för att producera avkomma.
Stor skillnad alltså mot schimpanserna, där hannar dominerar gruppen, där konflikter hanteras med aggressivitet och där flockar drar ut i regelrätta krig mot andra flockar.
Schimpans på bild lånad från bilderochfakta.se
Svante Pääbos dna-kartläggning slår fast att  bonobons och schimpanser är precis lika nära släkt med oss människor. Även bonobon har ett dna som sammanfaller med människans till ungefär 98,7 procent. Schimpanser och  bonobons är ännu närmare släkt med varandra: här är överensstämmelsen 99,6 procent."  

Verkligen spännande! Undrar om de historiska mänskliga matriarkaten varit mer fokuserade på sex och att lösa konflikter utan krig? Amasonerna påstås ju ha varit skoningslöst aggressiva, men vad vet en egentligen?.. 

Inga kommentarer: