måndag 31 januari 2011

Okänd kvinna på plats i Verkligheten

Lånar artikel ur Västerbottens-Kuriren om Anna Odells fantastiska Okänd, kvinna 2009-349701 som jag upplevde på/i VERKLIGHETEN i fredags och lördags:

Okänd kvinna på plats i Verkligheten
Anna Odell har hunnit hämta andan något efter den värsta mediestormen och har fortfarande saker att berätta inifrån psykiatrins korridorer. I dag besöker hon Umeå för att öppna den slutliga versionen av sitt omtalade verk Okänd kvinna.

Ganska precis två år har gått sedan Anna Odell iscensatte vad som skulle utmynna i 2000-talets hetaste konstdebatt - den 21 januari 2009 skedde det i konstsverige numera smått legendariska polisgripandet, bältesläggandet och tvångsmedicinerandet av den psykotiska kvinna som senare skulle visa sig vara konstfackelev i färd med sitt examensprojekt.

Medan debatten sedan dess gått från flammande till småpyrande har Anna Odell fortsatt bygga ut verket "Okänd, kvinna 2009-349701" och nu visas det i sin helhet på Galleri Verkligheten i Umeå. De ursprungliga delarna - filmen från händelserna på Liljeholmsbron och gripandet, dokumentationer av samtalen som Odell hade med psykologer, journalister och jurister under förberedelserna inför iscensättningen, ljudupptagningarna från dagen efter, när överläkaren på St Görans förstår att hon och personalen blivit lurade, journalanteckningar från psykakuten - har byggts ut med inspelningar från rättegången och en 40 minuter filmepilog som bland annat skildrar den mediala bevakningen av konstprojektet, ger återblickar från processen och där filosoferna Lars O Ericsson och Bengt Brylde medverkar i samtal med Odell. De senast tillkomna delarna har visats tidigare på Strand i Stockholm, men detta blir första gången verket ges en samlad presentation, i en cirkelrörelse från entrén och genom galleriets lokaler.

Aggressiv debatt
Egentligen, menar Anna Odell, är det först nu verket nått fram till den punkt där man kan göra någon konstnärlig och politisk värdering av det - även om det nu knappast hindrat många att ha åsikter under resans gång. Visserligen en del av syftet med projektet - att väcka diskussion - men Anna Odell hade aldrig kunnat ana hur stort och polariserat det hela skulle bli.

- Med tanke på all medieuppmärksamhet fanns ju här verkligen chans att nå ut, men det hela blev väldigt aggressivt och inte så konstruktivt. Medielogiken är ju sådan, det finns inget intresse för sansade debatter, säger Anna Odell.

Anna Odells tro på samtidskonstens politiska kraft har dock inte naggats i kanten under de senaste årens turbulens, kärnan i de viktiga verken kommer fram även om det budskapen ibland kan få färdas längs krokigare vägar.

- Konstpubliken är kanske inte representativ för den breda allmänheten, men viktiga budskap har förmågan att rinna igenom ändå, i samtalen mellan människor. Det har jag fått bekräftelse på i mitt verk, många som vårdats inom psykiatrin och deras anhöriga har hört av sig och varit otroligt stöttande, säger hon.

I verket som nu presenteras menar Anna Odell också att saker framkommer som motsäger mycket av den hårda kritik projektet fått. Bland annat visar hon i journalanteckningar hur sjukvårdspersonal ändrat tidsangivelser för att kunna dokumentera att den läkare som krävs för att ordinera bältesläggning funnits på plats, när så inte varit fallet. I inspelningarna från rättegången menar Odell också att det tydligt går att höra hur vårdpersonalen försöker frisera sanningen om vad som hände när hon togs in på psykakuten.

- Det här handlar om att visa de väldigt starka maktstrukturer som för mig har blivit tydliga under arbetets gång.

Nytt projekt under arbete
Anna Odell och "Okänd, kvinna 2009-349701" har pekats ut som ett av de, bland annat i den av Göran Hägglund myntade "verklighetens folk"-retoriken, verk som använts politiskt för att förstärka nykonservativa strömningar inom kulturpolitiken och elda på ett konstförakt hos allmänheten. Anna Odell är väl medveten om den problematiska roll detta ger henne och beklagar också, i sken av detta, att så få av kritikerna velat ta diskussionen vidare.

- Jag har i olika sammanhang bjudit in kritiker från bland annat sjukvården till mera fördjupande samtal, men ingen har varit intresserad, säger hon.

Under Almedalsveckan förra året fick hon dock ett löfte inför publik från debattdeltagaren Finn Bengtsson, psykiater och moderat riksdagsman, om att få visa verket Okänd kvinna i riksdagen om de borgerliga vann valet.

- Han har inte hört av sig, men jag planerar att ringa upp honom - har man lovat något ska man väl hålla det.

Anna Odell har sedan vårutställningen 2009 fortsatt arbeta med sin masterexamen och presenterar nästa år, med ett års fördröjning, sitt examensarbete därifrån, även det med dokumentära och journalistiska inslag.

- Det är ett omfattande projekt, mer vill jag inte säga.

Sara Meidell Publicerad: 28 januari 2011 kl 08:53

Inga kommentarer: