fredag 14 januari 2011

"Det andra könet"

Måste bara dela mig av dessa, som det tycks, praktverk av en av mina gamla professorer! Ingela Lind höjde verkligen Tom Sandqvists Ett svunnet Europa - om modernismens glömda rötter och  Det andra könet i öst – om kvinnliga konstnärer i den central- och östeuropeiska modernismen till skyarna i gårdagens DN och särskilt den senare väckte en enorm läslust hos mig.
Tom Sandqvist fick resa till Helsingfors för att motta ett stort
pris av Svenska Litteratursällskapet i Finland för boken Ett svunnet
Europa - om modernismens glömda rötter. Priset utdelades i samband
 med en frackmiddag och bankett med bl.a. finländska presidenten, Svenska
akademien och en publik på operan om 1 300 personer. Kan tro att han mådde då!
Det andra könet i öst – om kvinnliga konstnärer i den central- och östeuropeiska modernismen är enligt Lind "ett forskningsprojekt som är epokgörande [min kursivering] vad gäller fakta.---Tom Sandqvists forskningsprojekt ger en mängd nya ingångar till den klassiska västliga konsthistorien."  I och för sig menar Lind att den är "oöverskådligt i sin rikedom av delvis ostrukturerad persondata". Jag kan dock avslöja att som föreläsare är Sandqvist så oinspirerande att han är helt bunden av sin egenhändigt författade litteratur. Det innebär att om man missar någon föreläsning så kan man bara läsa det kapitlet i boken, utan att ha gått miste om särskilt mycket... Det var visst först i och med modernismen som de kvinnliga konstnärerna uteslöts ur konsthistorien. Dessutom har vi i väst inte hittills haft någon kunskap om det central- och östeuropeiska perspektivet, så en kompletterande europeisk kulturhistoria tycker jag verkligen låter lockande. 
Mina bokhyllor innehåller (dessvärre) mycket som
jag ännu inte hunnit läsa. Såg i en inrednings-
tidning att det 2011 ska "bli inne med böcker igen"
och att man därför "kan plocka upp dem ur förrådet"...
Mina har jag dock släpat land och rike runt i alla
år och alls inte gömt undan. Men det är väl bra för
dem det är viktigt för "hur det ska se ut" att de nu ska
köpa o visa böcker. Hoppas bara att de läser dem med!

Inga kommentarer: