lördag 1 januari 2011

framgång genom fokusering

För att citera en sprid statusuppdatering från Facebook, så har "de flesta människor 1000 önskningar, medan cancerpatienter bara har en". Jag är övertygad om att just det är en nyckel till framgång; att fokusera och satsa på en enda sak i taget. Det är det som normalt gör det så svårt; att behöva välja bort en massa för att uppnå en sak!
I mitt eget liv kan jag särskilt minnas två tillfällen då jag verkligen lyckats och det med något människor runt omkring mig sagt är omöjligheter och båda gångerna är det den totala fokuseringen som varit det avgörande.
att fokusera på målet är det viktigaste!
Bild lånad från http://www.enaktivchans.se/
När något känns så viktigt för dig att det är värt tid och uppoffringar kommer även du att nå ditt mål, bara du håller blicken stadigt riktat mot det du vill uppnå! Det svåra med att nå målet är, åtminstone för mig, att välja bort allt annat för att bara sträva mot detta enda. Min nedärvda envishet är dock det allra viktigaste verktyget när kampen mot det enda målet väl påbörjats. Det gäller att inte ge upp när motgångarna kommer, utan se dem som de utmaningar de verkligen är. Man måste hela tiden vara beredd att åter välja om det där viktiga, men ju närmre man väl kommer målet ju mer sällan kommer motgångarna. Och när du väl nått dit kommer du att stå där med armarna i vädret som den värdige segare du är; lycka till nu med dina nyårslöften!!

Inga kommentarer: