lördag 15 januari 2011

Människan är en helhet– både kropp och det inre


Karina Freij 
Har själv utövat yoga i
sjutton år. Yogalärare
på heltid sedan åtta år.

OM YOGA:

Ordet är sanskrit och
betyder förening av
kropp, tanke och själ.
Karina Freij skriver mycket intelligent med grund i Yogans filosofi i lokaltidningen 100 Procent Östersund. Jag vill dela med mig ur det senaste numret till er som inte får den av här:
"vi säger ofta att yoga är en helhetsdisciplin. Vad menas med det? En av de gamla yogatexterna använder en förklaringsmodell där människan består av fem lager, fem aspekter, för att förklara både hur våra problem kan sprida sig från ett lager till ett annat, men också för att förklara hur yoga fungerar. De fem lagren presenteras från det yttre och mest påtagliga, kroppen, till det inre och mest subtila, känslorna, och kan beskrivas enkelt som:
*Kroppen, bestående av muskler, leder, inre organ mm.
*Andningen och vår energinivå.
*Tankarna, vårt intellekt.
*Erfarenhet, personlighet och vanemönster. 
*Känslorna.
DE HÄR LAGREN är alla i ständig förändring. De är inte skilda av vattentäta skott, utan tvärtom i högsta grad genomsläppliga. Det som händer i ett lager påverkar de andra. Har vi riktigt ont någonstans i kroppen så påverkas andningen, kanske börjar vi oroa oss. Blir vi riktigt arga eller ledsna påverkar det också andningen och till och med den fysiska kroppen. I bland kommer reaktionerna i de andra lagren direkt, i bland kan det ta lång tid
VISST KAN MAN önska i bland att kroppen bara snällt skulle fortsätta fungera vad vi än gör med vårt inre. Å andra sidan är det väldigt bra att kroppen säger ifrån om vi inte lyssnar till andra mer subtila varningssignaler[min kursivering]. Om vi fortsätter att under lång tid göra saker som vi inte mår bra av känslomässigt, så kommer även kroppen att säga ifrån, förr eller senare. Och om kroppen säger ifrån riktigt högt så kommer vi att tvingas lyssna och förhoppningsvis göra något åt  situationen.
DET ÄR OCKSÅ på grund av den här genomsläppligheten som yoga fungerar. Tack vare att de olika lagren påverkar varandra så är det inte enbart kroppens muskler och leder som har nytta av de fysiska övningarna. När vi rör kroppen i koordination med andningen hjälper rörelserna till att förbättra andningen.
När andningen blir lugnare och stabilare så påverkar det såväl tankar som känslor.
DET FUNGERAR ÄVEN åt andra hållet. Om vi i meditationsövningar kan rikta tankarna till något som är bra för oss, till exempel en plats vi tycker om eller en människa vi trivs med, så kan ofta andningen lugnas och kroppen slappna av och få bättre förutsättningar för att fungera bra. Så vad vi än väljer att utöva i yoga;
fysiska övningar, andningsövningar eller meditation, så har vi möjlighet att påverka alla våra lager, alla våra aspekter."
100 Procent Östersund är den bästa
av Östersunds gratistidningar. "en superlokal
tidning för alla som bor i Östersund med
omnejd" som de själva skriver på hemsidan.

Jag kan inte uttrycka det bättre själv, så lånar därför dessa viktiga tips, som gäller hela livet och inte bara yoga som träning.

Inga kommentarer: