torsdag 6 oktober 2011

Land-art i Spetsbergen

Illustrerad Vetenskap berättar 21 juni i år om stencirklarna, som de på bilden nedan, som finns i arktiska områden. Rena rama konverk i naturen, eller hur? Deras existens beror på upprepade frost- och töprocesser i jorden där. "Vid dessa sker det en sortering, så att det grövsta materialet bildar ringen, medan det finare materialet finns i mitten. Cirklarna kan variera från tio centimeter upp till flera meter i diameter.
Polygonjord uppstår, när jorden spricker utan att det sker
en sortering av jordmaterialet.bild från Illustrerad Vetenskap
Det kan i arktiska landskap också bildas andra typer av mönster, där stenarna sorteras i rader i stället för i cirklar, eller så kan jorden spricka och bilda så kallad polygonjord, utan att någon tydlig materialsortering sker.

Ränderna bildas, när marken lutar
Stenränder och stencirklar uppstår, när det sker en sortering av jordmaterialet. 
Med datorsimuleringar har forskare visat att det rör sig om två olika processer. I den ena processen bildas det i den frysande jorden islinser, som sorterar jord och sten genom att flytta partiklar av samma typ.

I den andra processen pressas de bildade stenstrukturerna samman, eftersom jorden runt dem fryser. Denna mekanism sträcker ut stenanhopningarna i avlånga strukturer till följd av intern transport av sten i stenstrukturernas längdriktning. När sorteringsmekanismen dominerar, uppstår stencirklarna, medan polygonjord uppkommer, när pressmekanismen dominerar." Intressant, eller hur?

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: