måndag 24 juni 2013

Hjärnan förändras av stress

Precis som Östersunds-psykologen Agneta Sandström skrev i sin avhandling om utbrändhet redan i november 2010 har nu även forskare vid Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet "för första gången" enligt gårdagens DN (...) funnit ett samband mellan långvarig arbetsrelaterad stress och förändringar i hjärnvävnaden. Den nya forskningen handlar alltså om nervcellernas täthet, medan Sandström tittade på kortisolnivåer och aktivitet i pannloben. Forskningen handlar i båda fallen om stress och hjärnskador, men de har undersökts på olika sätt.
bild av Karolinska institutets magnetkamera
Följande skriver DN: "Studien genomfördes på 30 personer som uppvisar symtom på kronisk arbetsrelaterad stress och resultaten jämfördes mot en grupp individer som inte är stressade, men matchade i kön och ålder. Med magnetkamera [MRT] studerade forskarna hjärnans grå substans, som bland annat visar nervcellernas täthet [min kursivering]. Hos de stressade personerna hade den delen av hjärnan som ska kanalisera stressimpulser på ett rationellt sätt mindre grå substans jämfört med hos dem som inte var stressade.
– Det är ganska anmärkningsvärt, för det här är friska, högpresterande människor och det är första gången man ser direkta hjärnförändringar [i nervcellernas täthet] som kan vara relaterade till arbetsrelaterad stress, även om vi fortfarande inte kan bevisa att det inte är dessa förändringar som betingar en ökad stresskänslighet, säger Ivanka Savic.---
Ivanka Savic Foto: Ulf Sirborn lånad från DN
– Vi har också sett att volymen är direkt korrelerad till stress. Ju mer av rapporterad stress, desto mindre av den här volymen, säger Ivanka Savic 
– Betydelsen av den här studien är att rapporter från människor som har varit högpresterande och plötsligt går in i väggen, dem ska man ta på allvar. De här personerna blir ofta ganska styvmoderligt behandlade av samhället."
Det intressanta är att Agneta Sandströms avhandling från november 2010 visar nästan detsamma, fast hon istället tittade på kortisolnivåerna och aktiviteten i pannloben:
– Vi gjorde ett bildminnestest som gick ut på att kopiera komplexa bilder ur minnet. Resultaten blev fruktansvärt dåliga och det tyder på att hjärnans frontallob inte fungerar som den ska. Genom att scanna kvinnornas hjärnor med magnetkameror i samband med övningarna kunde hon till slut konstatera att kvinnorna hade en tydligt nedsatt funktion i pannloberna jämfört med friska människor, samt en förändring i hur deras hjärnor utsöndrar stresshormonet kortisol.
– Det handlar om verkliga hjärnskador, som det inte finns några bevis för att man kan återhämta sig ifrån. Får du en kula i huvudet eller slår huvudet i en tall, kan du få beständiga hjärnskador som förändrar din personlighet och det är det ingen som ifrågasätter. Samma sak är det med utbrändhet, säger Agneta Sandström, som tror att hennes avhandling kan leda till stora förändringar i synen på sjukdomen. 

Inga kommentarer: