söndag 13 januari 2013

Ytterligare födelar med Stadsodling

En oerhört upplysande artikel om Stadsodling, som är ett av mina favoritämnen, fann jag i senaste numret av Din Bostadsrätt. Den har underrubriken – en pusselbit i energiomställningen och där berättar forskaren Björn Forsberg vid Umeå universitet att stadsodlingar kommer att ingå i vår omställning till ett lågenergisamhälle och ge oss en säkrare livsmedelsproduktion.
Om jag hade tänkt att bo kvar här skulle jag därför ha kopierat upp den och gett till styrelsen, som avstyrkte mitt förslag om odlingslotter på vår gård. Men, vad underbart det är med lite sommarbilder nu när världen utanför är helt snötäckt!
Jag citerar vad Forsberg säger: "– I en nära framtid står vi inför en brist av resurser, framför allt av fossil energi. Det tvingar oss till en övergång, från ett högenergisamhälle till ett lågenergisamhälle. Dagens energikrävande jordbruk har ingen framtid. Transporter av varor kors och tvärs över världen kommer också att minska.

– I ett större sammanhang handlar det även om livsmedelssäkerhet. Klimatet destabiliseras och många platser i världen utsätts för vattenstress, samtidigt som vi nu balanserar på oljetoppen – då behöver vi tänka om för hur och var vi producerar vår mat, säger Björn Forsberg. Utvecklingen går mer och mer mot att vi måste producera vår mat lokalt, förklarar han. Då är inte stadsodlingar universallösningen, men de kommer att bli allt viktigare för vår livsmedelsförsörjning och minska vår sårbarhet."
Den synen saknas totalt i min bostadsrättsförening och de tänker enbart på att odlingar "inte [är] lika vackra under den icke odlingsbara tiden. --- Att det anses svårt att hålla koll på de som INTE sköter sin lott, eller har flyttat från området. [Liksom] att det skulle vara svårt att få ha odlingarna ifred i vårt område p g a den stora genomströmning som är i anslutning till skolterminernas början och slut".

Helt i motsats till hur Björn Forsberg fortsätter i artikeln"– Bostadsrättsföreningar kan lättare skrida till handling, så länge de odlar på egen mark och inte behöver tillstånd av myndigheter. På köpet ökar bostadsområdets attraktivitet när där finns välskötta odlingar som folk samlas kring". Jag tvår mina händer och planerar flytt.

Inga kommentarer: