onsdag 9 januari 2013

Oroad

Jag tvingas tyvärr återkomma till den oro jag känner för den utbredda fattigdomen i Europa. I gårdagens DN skrev nämligen den grekiska författarinnan Ersi Sotiropoulos en skrämmande artikel om hur hon upplever krisens Grekland under titeln Herrelösa  människor. Den ligger dessvärre inte ute på webben än, men om du klickar på bilden nedan så öppnas den så att du ska kunna läsa texten:
De stycken jag framför allt vill belysa i texten är följande:
"Krisen är en katastrof i stor skala, den tömmer själarna likaväl som plånböckerna. Människorna brutaliseras och blir aggressiva. Den första känslan som infinner sig är den av förräderi. Grekerna känner sig förrådda av korrumperade politiker och ansvarslösa regeringar, förrådda av Europa, som visat sig oförmöget att skapa en genuin känsla av samförstånd och ömsesidigt ansvar. Men i stället för att leda till samling och kampvilja har denna känsla av förräderi skapat förvirring och splittring."
Allra läskigast är dock detta: "”Här hjälper bara diktatur”, är något man hör allt oftare. Inte ens en generation har gått sedan landet befriades från militärdiktatur och det verkar som om vi glömt. Brottsligheten slår alla tidigare rekord och i dess kölvatten dyker återigen mörka och destruktiva krafter upp. Vad som saknas i Grekland, vad som saknas i hela Europa, är det europeiska perspektivet"

 /Ersi Sotiropoulos igår i DNs artikel-serie Krisen i mitt kvarter 4. Europeiska författare skriver i DN Kultur.

Slutsats: om inte de rika länderna inom eu räcker en hjälpande hand istället för kravlistor till sina fattigare grannar så kommer katastrofen snart att vara ett faktum!

Inga kommentarer: