torsdag 31 januari 2013

Gener eller övning viktigast för framgång?

I gårdagens DN togs den frågan upp med bl a samtal med forskare på området. Det var nyheten om att fotbollsklubben Vasalund skapat ett eget lag för de ”duktigaste” femåringarna och de starka reaktionerna på det. Forskare menar nämligen att det verkar finnas en väldigt överdriven tro på att man kan upptäcka talanger tidigt genom bl a gen-tester, som erbjuds från bl a amerikanska Atlas Sports Genetics.
bild av gen-test lånad från www.abendblatt.de
"Varför blir då vissa så duktiga? Har de bättre gener än de flesta and­ra? Eller beror deras framgångar i första hand på hård träning?  Under senare år har flera forskare hävdat att talang kan upptäckas tidigt och att en människas genuppsättning visar om han eller hon kommer att bli framgångsrik." Som det står i artikeln, men det stämmer inte med vad fler forskare kommit fram till. Anders Ericsson är professor i psykologi vid Florida State University sedan mer än trettio år. Han räknas idag som en av världens ledande experter på vad som gör människor framgångsrika. "Han menar att det ännu saknas säkra vetenskapliga belägg för att enbart unika gener eller genkombinationer kan förklara vem som blir bäst på fotboll eller opera. --- Enligt honom kan orsaken till att en del blir framträdande inom idrott, musik eller matematik vara en rad faktorer som är ännu viktigare [min kursivering]än genuppsättningen.---

Anders Ericsson pekar på den egna motivationen och på föräldrarnas stöd. Hur gammalt barnet är när träningen startar och hur träningsmöjligheterna spelar också stor roll, liksom ledarnas och coachernas kompetens. 
– Vår forskning och vad andra kommit fram till visar att framgångar på ett område till stor del formas av det individuella engagemanget och av kvaliteten på den träning som erbjuds. Att lyckas inom idrott, musik, schack och vetenskap hänger alltså samman med intensiv övning." [Mina min kursiveringar.]
Per Göran Fahlström, Linnéuniversitetet i Växsjö är den enda som hittills doktorerat i coachning inom idrott i Sverige tog för två år sedan fram rapporten Att finna och utveckla talang åt Riksidrottsförbundet  han har funnit att
– Många inom idrotten, både föräldrar och ledare, överdriver det här med talang. Och begreppet förknippas ofta enbart med fysisk förmåga. När en tränare eller en förälder märker att deras barn är tidigare fysiskt utvecklat än sina jämnåriga förknippar de lätt detta med talang, säger han."

Ingen med talang har blivit framgångsrik utan övning, men övar man nog mycket kan man bli väldigt framgångsrik av att just öva och öva fast man inte har de genetiska förutsättningarna! Så enkelt verkar det vara.

Inga kommentarer: