söndag 6 januari 2013

Naturligt

Ytterligare några vackra naturbilder från Österlen, nu när jag inte längre är där:
Här står far och tittar längtande ut över havet vid Knäckebäckshusen
Jag måste erkänna att jag inte kände mig särskilt badsugen ens innan jag såg skylten ovan. Så här härlig är dock sandstranden, som avnjutes bäst under sommaren!
Knäckebäckshusen ligger vid Knäbäckens utlopp i norra delen av Haväng och var en gång en liten fiskeby. 1621  fanns det sju fiskare med mindre jordbruk i Knäbäck och byn växte inte nämnvärt förrän vid senare delen av artonhundratalet. 
Vid förra sekelskiftet fanns det omkring 130 innevånare i byn som då levde på mindre jordbruk, utskeppning av ved och kanske framför allt fiske. När försvaret skulle utvidga Ravlunda skjutfält  tvångsinköptes husen utan större protester från de bofasta, men från sommargästerna. 
Om Ravlunda skjutfält inte hade funnits så hade med all säkerhet kusten bebyggts och landskapet odlats upp.  

Vid Knäckebäckshusen finns ett kapell och en klockstapel där bröllop brukar ske.
Vi pormenerade också längs Tommarpsån.
Landskapet där är sagolikt vackert året om
så här på vintern får jag en känsla av att befinna mig i en saga av John Bauer
Annars kan det kännas som i Caspar David Friedrichs romantiska målningar
En matta av röda boklöv och mossgröna trädstammar
Rötter som kämpar för att få fäste i slänterna
Ån som ter sig spegelblank
Och träd bevuxna av svampar


Inga kommentarer: