fredag 1 juli 2011

Rekordår för fjällräven och guidade fjällrävsturer startar !

Redan i november skrev jag om hur ljust det ser ut för  fjällrävarna, som är vårt allra mest hotade djur. Nu läser jag till min förtjusning i LT att 2011 verkar bli ett rekordår för den tidigare hotade fjällräven!
Fjällrävsvalp Foto: Lars Liljemark ur LT 
Från Helags rapporteras att inte sedan inventeringarna började på 70-talet har naturbevakarna sett så många valpkullar som nu. november skrev DN att ett bra lämmelår gjorde att det föddes rekordmånga fjällrävsvalpar förra sommaren. 
– Jag tror det kan vara uppemot 20 kullar i Helags, säger Lars Liljemark, länsstyrelsens naturbevakare till LT.

I ÖP läser jag så att Svenska Turistföreningen startar guidade fjällrävsturer vid Helags fjällstation– Det här är en möjlighet för fjällräven att själv få bidra till sin egen överlevnad, säger Erik Gardfall, platschef vid Helags fjällstation till ÖP.
Det är i samråd med länsstyrelsen, Handölsdalens sameby och projektet "Felles Fjällräv" som Svenska Turistföreningen fått klartecken till att starta de guidade turerna. De guidade turerna till en bebodd fjällsrävslya ska pågå under perioden 1 juli till 25 september.
– Vi kommer att ha två avgångar i veckan och med maximalt åtta deltagare och där varje deltagare betalar 650 kronor för att på avstånd få spana på fjällrävar, säger Erik Gardfall.
Deltagarna får gå fram till en plats som ligger 300 meter från lyan, och där de med tubkikare och stativ får titta närmare på fjällrävarna. 
FAKTA
Fjällräven
I början av 1900-talet fanns det närmare 10 000 individer, men efter en allt för intensiv jakt bedömdes fjällräven vara i behov av total fredning 1928.
2009 fanns det uppskattningsvis ca 130 fjällrävar i Skandinavien. Majoriteten i den svenska fjällkedjan.
Klassas nu som akut hotad.
De största hoten i dagsläget är dålig födotillgång, rödrävens expansion i fjällområdena, samt fjällrävens allmänt låga population.
Vid gynnsamma förhållanden kan en kull uppgå till 18 valpar.
Källa: Artdatabanken, SLU

Inga kommentarer: