onsdag 27 juli 2011

Livet på landet bra för hjärnan

är rubriken på Karin Bojs Vetenskapskrönika i DN den 26 juni.  Det berör vad jag tog upp här den15 juli, men hon har forskarbelägg, som jag nu tänkte presentera. En neurologisk förklaring (vad som händer i hjärnan) till att stadsmiljö innebär ökad risk för psykisk sjukdom; fördubblad risk att drabbas av schizofreni,  depressioner och ångesttillstånd kan vara vad en stor dansk undersökning visade för tio år sedan. Nämligen att infektioner, brist på D-vitamin eller den stress det innebär att ha främlingar nära inpå sig är vanligare i stadsmiljö.
Göte-bocken på Jamtli är ett klart lantligt inslag, som nu
vetenskapligt bevisligen är bra för vår hälsa!
Nu visar en tysk-kanadensisk forskargrupp att det verkligen finns skillnader i hjärnan mellan lantisar och stadsbor, eftersom lantisarna reagerar annorlunda på stress. "Forskarna testade tyska studenter, varav några kom från landet, några från storstäder och några från medelstora samhällen. Studenterna fick göra ett stresstest, där de fick svara på alltför svåra matematiska frågor, samtidigt som försöksledarna ropade i deras hörlurar att de måste räkna snabbare. Under testet avbildades studenternas hjärnor med så kallade fMRI-kameror. Störst skillnad var det i en del av hjärnan som kallas amygdala och som har en viktig roll för upplevelser av hot, rädsla och andra känslor. Ju större städer försökspersonerna bodde i vid tiden för studien, desto mer aktivitet i deras amygdala vid stresstestet. Försökspersoner som hade vuxit upp i stora städer hade sämre förbindelse mellan amygdala och ett område som kallas anterior cingulate. Just en sådan sämre förbindelse syns också ofta hos personer med psykisk sjukdom. 

Forskarnas resultat var så dramatiska att de misstänkte att ingen skulle tro dem. Därför gjorde de om försöken med lite variationer med nya försökspersoner. Och resultaten, som presenteras i veckans nummer av Nature, var fortfarande lika tydliga. Att bo i en storstad ger helt klart negativa effekter på hjärnan.  Det här är viktigt kunskap, med tanke på att allt fler människor i världen flyttar in till städer. I dag bor halva jordens befolkning i städer. Om fyrtio år beräknas stadsborna utgöra sjuttio procent. Det blir mycket extra psykisk sjukdom, med stort mänskligt lidande och höga kostnader som följd. Allt är förstås inte bättre på landsbygden. Självmord är vanligare, vilket kan bero på sämre läkarvård och större tillgång på vapen. Fetma är vanligare, vilket sannolikt beror på att människor på landet brukar ha lägre utbildning. Det är inte realistiskt att alla ska flytta tillbaka till landet. Men det är angeläget att ringa in vad i stadslivet som är så farligt för psyket, och att ändra på dessa faktorer."


Inga kommentarer: