fredag 15 juli 2011

Centralt i periferin?

Småstaden har ingen vidare hög status i det allmänna medvetandet. Turistströmmarna sommartid går därför främst till Stockholm. Anders Jansson påpekar dock i STFs Turist # 1/2011 att turismens regionala betydelse är större i Jämtland, Gotland, Dalarna och Kalmar än den är i Göreborg och Malmö under rubriken Varför tror vi att lyckan bor i storstaden? Personligen tror jag att lyckan nog finns just i periferin. Eller rättare sagt där man har sina nära och kära. Allt handlar om att ha rätt perspektiv!

Enligt SCB finns över 1900 tätorter i Sverige. Det innebär ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. 84 % av befolkningen lever idag i en tätort. 3 % av Sveriges befolkning bor i en småort, vilket innebär att 50 - 199 personer bor i ett bebyggelseområde
Österlen i maj 2011 är säkert lyckligare än södermalm samtidigt!
För några år sedan ställde jag och några kollegor härifrån Jämtland ut tillsammans på Studio 44 på Tjärhovsgatan 44, mitt på södermalm i Stockholm. Det komiska var att modern till en av oss tyckte det var synd att vi ställde ut där, eftersom det "är så avsides". Där satte hon fingret på precis det jag tror att det handlar om; fast galleriet ligger mitt i Stockholm såg hon det som perifert, dvs långt ifrån hennes egen värld!

Varför strävar så många efter storstaden och tror att de ska finna lyckan där? Egentligen handlar det ju om att tänka på där man är och där man har alla de och det som är viktigt för vårt eget välmående, det är främst i våra relationer vi finner lycka!

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: