torsdag 28 juli 2011

Alfahannar har det stressigt

Karin Bojs skriver i sin Vetenskapskrönika i DN 14/7 att de annars så eftersträvade Alfahanarna verkar vara enormt stressade under rubriken Det blåser hårt på toppen.

Robert Sapolsky,  ledande stressforskare vis Stanford University, som har skrivit den populärvetenskapliga boken Varför zebror inte får magsår  tror att själva positionen i samhällshierarkin har stor betydelse för vår hälsa. Sapolsky har  studerat babianer under lång tid och för femton år sedan publicerade han en banbrytande studie om halten av stresshormonet kortisol
Robert Sapolsky med babian
"Hos de flesta flockdjur – inklusive människor – mår människor med hög status i genomsnitt mycket bättre än de med låg status. Faktum är att sociala och ekonomiska villkor hör till de faktorer som betyder allra mest för exempelvis hjärt- och kärlsjukdom. Det beror förstås till stor del på att människor med hög utbildning och gott om pengar lever nyttigare. De är till exempelvis smalare och röker mycket mindre än lågutbildade låginkomsttagare." skriver Bojs.
Sapolskys studie visade att babianer med låg status i flocken, och även babianer som levde ensamma och isolerade, hade mycket högre halter av kortisol; omkring tre gånger så höga som babianer med hög status i flocken. Sedan dess har fl era forskargrupper bekräftat resultaten.
Nu har dock tidskriften Science publicerat en mycket mer omfattande studie än någon tidigare. I den har en
grupp forskare från USA och Kenya följt sammanlagt 125 babianhannar från fem olika flockar. Under nio år har de kontinuerligt mätt kortisolhalten, liksom även halten av  testosteron i babianernas avföring. Resultaten visar, som tidigare, att hannar långt ned i hierarkin har låga halter av testosteron och höga halter av stresshormonet kortisol, medan hannar högt upp i hierarkin har höga halter av testosteronoch låga halter av kortisol. Men med undantag för  Alfahanen,den hanne som  befinner sig högst i hierarkin; han har höga halter av både testosteron och  kortisol!
Laurence Gesquiere bild från Princeton university 
Visserligen har han störst tillgång till både mat, sex och honornas vänliga omsorg, men det är en position han hela tiden måste kämpa för att få behålla. Inte konstigt att han är stressad...
Laurence Gesquiere som leder forskargruppen, menar att resultaten med stor sannolikhet även kan gälla mänskliga toppchefer. Högst sannolikt mår  nummer två, tre, fyra och fem i hackordningen betydligt bättre än nummer ett! Alltså; varför sträva mot den absoluta toppen när man har det bättre en bit ned?!
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: