onsdag 28 november 2012

Tillväxt främjas av konst

Australiske ekonomiprofessorn David Throsby, som i veckan besökte ett symposium om konst och tillväxt på Konstakademien i Stockholm är övertygad om att en välmående inre kärna av kreativa konstnärer ger innovationer och produktivitetsökningar i samhället, läser jag TTs artikel i LT.

"Den tydligaste effekten av krig, recessioner och andra typer av katastrofer är att de tar död på konsten, enligt Throsby ---För att skapa en livskraftig kärna av konstnärer, författare, musiker och andra konstutövare krävs ett stabilt offentligt stöd", enligt Throsby. --- Hur stor den konstnärliga kärnan bör vara i förhållande till BNP är svårt att säga, eftersom det beror på hur stor del av närliggande verksamhet som medier, underhållning, reklam och arkitektur som ska räknas in.

 – Kärnan kan variera mellan 2 och 5 procent av ett lands BNP beroende på hur man räknar. Som andel av arbetsmarknaden kan det röra sig om något mer, säger Throsby.  Från kärnan hämtar resten av ekonomin idéer, ny kunskap och talangfulla människor.
– Kreativiteten bidrar till innovativa processer.
David Throsby, på bild av Bertil Enevåg Ericson/Scanpix
Han pekar på dagens Grekland, som snart är inne på sjätte året av djup recession. Där ser han just nu en stor risk för att en hel generation konstnärer ska slås ut i takt med offentliga åtstramningar och kapitalflykt.
– Det kan ta en hel generation att bygga upp igen. Små teatersällskap, gallerier och så vidare är ju konstens själva blodflöde. Och när blodet slutat flöda är det svårt att få liv i patienten igen, säger Throsby.

Det är just det som är problemet när samhällen sparar in på kultur vid dåliga tider. Det innebär att samhället går miste om en massa kreativa lösningar som kanske kunnat hjälpa till att ta sig ur krisen. Istället tvingas samhället att åter bygga upp kultursektorn igen från grunden när krisen sedan är över. Om stödet istället fortsatt som innan kanske krisen kunnat övervinnas genom just kreativitetens innovativa processer. Det blir nu en ond spiral av vad som kanske kunnat bli en god uppåtsträvande cirkel.

Inga kommentarer: