tisdag 14 december 2010

Surjämtar

De kallar oss "Surjämtar," men säg nåt annat folk som skulle ta parasitutbrottet med mer humor... Nu gör t.o.m. Örjan Södergren, guldsmed och gravör på Svedbergs ur och guld i Östersund ett smycke med Cryptosporidium-parasiten. Se mer om smycket här:
http://op.se/ostersund/1.2576477-op-tv-magparasiten-nu-aven-runt-halsen

Örjan Södergrens parasit-smycke Foto från op.se
Ett populärt öknamn på jämtar är surjämtar (singularis: surjämte). Det finns ett flertal försök till tolkningar av begreppet, då många menar att sur (i betydelsen vresig och grinig) är missvisande när det gäller jämtar[5]. En mycket vanlig och populär teori är den som menar att begreppet surjämtar kommer från de jämtska forbönder som besökte marknader runt om i Skandinavien, och att deras kläder av bl.a. vadmalstyg ofta var sura, det vill säga blöta, när de kom fram[6][7]. Andra förklaringar är till exempel att sur kommer från suder (svenska: söder) och således omfattar sydjämtarna från Bergs tingslag (i likhet med surgute)[5], att det kommer från släktnamnet Sur (från Torbjörn Sur, far till Gisli Sursson i islänningasagorna) eller att surjämte är en förvanskning av urjämte eller purjämte, alltså en äkta (jämför med engelskans "pure") infödd jämte[8]. En annan förklaring kommer av det samiska ordet suol, som betyder kriminell, rövare, plundrare, tjuv et cetera. På grund av motsättningar kom samerna att kalla jämtarna för suoljämtar (med tjockt l, vilket kan ha kommit att höras som ett r).[9] 
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtar#Surj.C3.A4mtar
All rosa text utom denna är länkar vidare till det som nämns i texten!

1 kommentar:

Anonym sa...

Anita Ohlsson, Eva Birgitta Sundin and Mikael Jansson like this.

Mikael Jansson blink :-)