måndag 20 december 2010

Maria Lind Tensta konsthalls nya chef

Läser i dagens DN att
"Maria Lind blir ny chef för Tensta konsthall, en omstridd men omtalad konstinstitution mitt i den invandrartäta Stockholmsförorten. KONSTVETAREN, CURATORN och skribenten Maria Lind var Daniel Birnbaums främsta konkurrent om posten som ny chef för Moderna museet. Hon har nyligen flyttat tillbaka till Stockholm efter närmare tre år som chef för en curatorutbildning
MARIA LIND EFTERTRÄDER William Easton, som avgick i höstas av privata skäl. Hon ser det som en spännande utmaning att uppfylla konsthallens vision ”att bli mönsterbilden för ett kulturellt nydanande och socialt engagerat internationellt centrum för samtida konst”. Just att arbeta i lokalt-nationellt-internationellt ligger i linje med hennes tidigare på Bard College i New York. Maria Lind är dessutom verksam som konstkritiker, på senare år för Dagens Nyheter.
Vid årsskiftet tillträder hon sin nya chefstjänst på Tensta konsthall. Stiftelsens styrelse och ordförande Calle Nathanson uttrycker sin glädje över att ha kunnat rekrytera ett så tungt namn inom det internationella konstlivet:
– Vi är övertygade om att Maria Lind är rätt person att förvalta och utveckla konsthallens uppdrag att förena det lokala med det nationella och internationella. Tensta konsthall grundades under kulturhuvudstadsåret 1998 med målet att skapa dialog och spegla den kulturella mångfalden i området. Den förste chefen Gregor Wroblenski fick beröm för att ställa ut internationell samtidskonst i förorten men kritiserades också för att huvudsakligen locka en införstådd innerstadspublik. Sedan Wroblenski sades upp vid årsskiftet 2004 har konsthallen haft täta chefsbyten, ledningsbråk och ekonomiska problem.
MARIA LIND SER FRAM EMOT att utveckla utställningsprogrammet men kommer särskilt att engagera sig i nya former av konstförmedling och pedagogik. Hon ser det som en spännande utmaning att uppfylla konsthallens vision ”att bli mönsterbilden för ett kulturellt nydanande och socialt engagerat internationellt centrum för samtida konst”. Just att arbeta i lokalt-nationellt-internationellt ligger i linje med hennes tidigare engagemang:
– Det behövs nya grepp och jag tittar bland annat på hur New Museum i New York arbetar med kvällsskolor och andra former för folkbildning. Vårens utställningsprogram ligger redan klart och Maria Lind jobbar inledningsvis bara 25 procent, för att kunna fullfölja andra uppdrag.
– En stor del av den första tiden ska jag ägna åt att stärka ekonomin, både genom att söka pengar direkt och etablera nya samarbeten, med exempelvis konsthögskolor och universitet, och givetvis även lokalt i Tensta. En av Maria Linds första utställningar för Tensta konsthall blir ”Abstract possible”, ett forskningsprojekt som med samtidskonsten som utgångspunkt undersöker vad abstraktion kan innebära i dag. Projektet ska utvecklas under en tvåårsperiod och har redan inletts på Malmö konsthall, ska därefter till Mexico City och Zürich, innan den kommer till Tensta hösten 2011.
BIRGITTA RUBIN"  

FOTO: TOMAS SÖDERGREN
Maria Lind på sin nuvarande
arbetsplats på CCS Bard College.
Själv har jag bara positiva erfarenheter av Maria; hon var en ypperlig guide på Kunstverein München, där hon då var chef, och på Documenta XI 2002, kunnig, intresserad och öppen för nya intryck, och diskussion. Jag önskar henne all lycka (väl medveten om att hon klara sig ypperligt även utan den..)!

Inga kommentarer: