måndag 20 december 2010

ödet i mina egna händer

Till min glädje drar jag slutsatsen att jag har mitt öde till stor del i mina egna händer och att väldigt lite beror på arv och gener, när jag läser http://www.kostdoktorn.se/dina-gener-ar-inte-ditt-ode!
Här kan du klicka kan du klicka för att läsa den amerikanska rapporten!
"Man har under senare år satsat miljarder dollar på att leta efter sjukdomsgener som kan förklara våra vanliga folksjukdomar. Förhoppningarna var enorma. Nu börjar resultatet sjunka in. Hundratals statistiska analyser av skillnaderna i DNA hos sjuka och friska människor har klargjort hur det ligger till med "sjukdomsgenerna." Resultatet är här nu. Vi känner till skillnaderna i DNA hos personer som blir sjuka. Detta är vad man kommit fram till… [trumvirvel]…
Nästan inget! Summan av forskningen på området är tydlig. Våra gener ger normalt bara aningen ökad eller minskad risk för vanliga sjukdomar, jämfört med genomsnittet i befolkningen. Skillnaden är i de flesta fall så liten att den är betydelselös.
Avvikande gener förklarar alltså sällan dagens folksjukdomar. Det betyder att det nästan alltid är miljön som gör oss sjuka. Nya miljöfaktorer som vi inte är anpassade till alltså. Vår moderna mat och livsstil.
Det betyder att rätt livsstilsförändring kan revolutionera vår hälsa." Därmed definitivt inte sagt att man själv bär skulden till sjukdom eller ohälsa. Men vi har enorma möjligheter att redan idag påverka hur vi ska må i framtiden, genom att leva rätt. Frågan är bara vem som egentligen sitter inne med svaret på exakt hur man lever för att göra det rätt. Det skulle jag gärna vilja veta av "Kostdoktorn"!

Inga kommentarer: