torsdag 30 december 2010

gör som drygt 1600 svenskar; bli över hundra!

Svenskarna blir allt äldre. Det finns nu 1600 människor i Sverige som är äldre än hundra år. 1416 av dem är kvinnor. Det visar nya siffror från statistiska centralbyrån, SCB.

Medellivslängden i Sverige har stigit rejält sedan år 1900. Den som föddes då kunde räkna med att leva i omkring 55 år. De barn som föds nu kan räkna med att bli mer än 80 år gamla.

Bo Hagberg, professor emeritus i gerontologi (läran om åldrandet), har träffat åtskilliga personer över hundra.
- De kan vara skröpliga och svaga med dålig balans, men de har inte mycket sjukdomar, säger han.
I Umeå var 104-åriga Emmy Granberg nyligen lucia på ett äldreboende! Stjärngossarnas och tärnornas ålder var 75- 98 år.
- Man får ställa upp när de ber, säger Emmy Granberg till TT.
Arv, kost, fysisk aktivitet och sociala nätverk brukar ses som väsentliga faktorer. Men Hagström vill lägga till en mer filosofisk komponent.
- Jag brukar uttrycka det som "att göra sig själv rättvisa", säger han.
Det innebär, enligt Bo Hagberg, att vara ärlig mot sig själv med vem man är och vad man vill i livet. Att gå och slava ett helt yrkesliv på ett jobb där man inte trivs ökar knappast chansen att bli hundra.
104-åriga Emmy Granberg var lucia, med stjärngossarna och
tärnorna  i 75- 98 års ålder.  Hör henne här hos Lotta Bromee.
All rosa text, utom denna, är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: