lördag 15 september 2012

Viktigast om svenska matvanor

De senaste dagarna har det rapporterats en massa om Livsmedelsverkets undersökning om de svenska matvanorna. Gärna med rubriker som Dåliga matvanor hotar den svenska folkhälsan som i DN i torsdags. Det rapporteras om att vi äter för mycket socker och mättat fett, för lite frukt och grönt och att många svenskar är alldeles för feta.

Vad som däremot inte tas upp i massmedia, förrän av Karin Bojs i gårdagens DN, är de brister som själva undersökningen har. Dels så har endast en tredjedel av de ursprungligen 5 000 tillfrågade besvarat frågorna i undersökningen. Den stora majoriteten av de som inte svarat tenderar dessutom att vara invandrare, lågutbildade och låginkomsttagare. Alltså de grupper som man sedan tidigare vet äter sämre än andra. Dessutom har Livsmedelsverket ändrat  flera punkter i undersökningen, vilket gör att det inte går att  jämföra den med tidigare års undersökningar säkert och se hur matvanorna har förändrats. Nyttiga nötter har också buntats ihop med exempelvis chips i kategorin snacks. Livsmedelsverket har i undersökningen främst utgått från vad människor själva har angett och bara undersökt en mindre grupp  av deltagarna med t ex blodprov. Absolut viktigast efter undersökningen torde inte bara vara att få svenskarna att gå ned i vikt, utan att mer krut borde också läggas på att bekämpa  näringsbrist hos unga kvinnor. Livsmedelsverket  borde fokusera också på att de äter mer folsyra, som bl a visat sig ge bättre skolbetyg, järn, som behövs för koncentrationsförmågan och D-­vitamin. Annars kommer den framtida generationen kvinnor att bli svaga både fysiskt och mentalt.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: