torsdag 20 september 2012

Barn växer mer i sol

TT rapporterade i måndags om solljusets vikt för barns växande och den artikeln fanns också i flera tidningar, bl a i Skånskan.
" Ännu en sommar där många tycker att barnen plötsligt skjutit i höjden.Inbillning? Inte alls.

En grov metod för att försöka lista ut hur långt barnet blir är att utgå från medelföräldralängden:
Lägg ihop föräldrarnas längder och dra ifrån 13 centimeter för en flicka eller lägg till 13 centimeter för en pojke. Dela med två.
Nio av tio barn får en slutlängd plus/minus 10 centimeter från de biologiska föräldrarnas beräknade medellängd.
Om föräldrarna är väldigt olika långa är beräkningsmetoden än mer osäker; barnet kan ju vara mer likt sin långa pappa eller sin korta mamma.
Källa: Lars Gelander, specialist i barnmedicin (TT)
Mycket förenklat uttryckt är forskningsläget följande: Barn växer mer på sommaren, men varför är oklart.
- Riktigt vad mekanismen är vet man inte, mer än att det har med vår mottagning av solljuset att göra, säger barnläkaren Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsspecialistcentrum på Angereds Närsjukhus.
- Blinda barn som inte kan uppfatta ljus och mörker har inte någon årstidsvariation.

Lars Gelander har doktorerat på fenomenet och funnit att barn i åldern 8—11 år växer snabbare vid molnfri solig himmel. För många barn kan tillväxthastigheten fyrdubblas över sommaren.

En jämförelse mellan barns tillväxt och lokala väderuppgifter från år till år visade en klar koppling. Ungefär hälften av barnen hade tydliga årstidsvariationer.

Effekten är påvisad även längre söderut.
- Fast graden av årstidsvariation är förmodligen större nära polerna, säger Lars Gelander.

Så föräldrar som vill ha långa barn ska låta dem vara i solen så mycket som möjligt?
- Nej, inget visar att barn som växer med stor årstidsvariation skulle bli längre; en människas slutliga längd är förprogrammerad i generna (även om psykosociala faktorer och sjukdom också kan spela in). Barn som växer mycket snabbt i ljus växer mycket långsamt under årets mörkare perioder."

Inga kommentarer: