onsdag 30 november 2011

En allt vänligare värld

Enligt  Nicholas Kristof i DN i måndags har människans förmåga till medkänsla ökat samtidigt som samhället
nu är mindre våldsamt än förr. Hans artikel ur New York Times publicerades då i översättning av Margareta Eklöf.
"Det är lätt att dra slutsatsen att världen virvlar ner i toaletten. Låt mig säga emot och komma med ett skäl att vara tacksam. Trots den dystra stämningen är den historiska bakgrunden ett häpnadsväckande framåtskridande i mänsklig anständighet de senaste århundradena. Krig blir mindre vanliga och mänskligheten mindre våldsbenägen, mindre rasistisk och mindre sexistisk – och dessa moraliska framsteg går allt fortare sedan några decennier. Kort sagt verkar vi människor bli hyggligare." Inleds artikeln, som handlar  om psykologiprofessor Steven Pinker vid Harvard University "utomordentliga" bok som just har kommit ut, med titeln The ­Better Angels of Our Nature, som Kristof "är säker på att den blir prisbelönad. ”Vi lever troligen i vår arts fredligaste tidsålder”, skriver Pinker, och denna nedgång i våld 'kan vara det viktigaste som någonsin har hänt i mänsklighetens historia'. Han medger 'i ett århundrade som började med11 september, Irak och Darfur tycker nog många att det är ren inbillning, för att inte säga otillständigt, att påstå att vi lever i en sällsynt fredlig tid'. Men också under ett 1900-tal som är notoriskt för världskrig och folkmord dog endast 3 procent av världens befolkning av sådana av människan frammanade katastrofer. Däremot visar en undersökning av skelett av amerikanska urinvånare som levde i ägar-samlarsamhällen att omkring 13 procent hade dött av yttre våld. Och på 1600-talet reducerade trettioåriga kriget Tysklands befolkning med så mycket som en tredjedel." Det är väl verkligen bevis för att det blivit en vänligare värld, eller hur?

STEVEN PINKER Professor i psykologi, Harvard University

"Krig skapar rubriker men konlikterna är färre i dag, och de kräver inte så många människoliv. Det har många
forskare påpekat, framför allt Joshua Goldstein i sin nyutkomna bok Winning the War on War The Decline of Armed –Conlict Worlwide. Enligt Goldsteins bestämda uppfattning är det en myt att civila löper större risk att dö i moderna krig. Ett annat exempel är mordfrekvensen, som nu är mycket lägre än under föregående sekler. I Storbritannien sägs den ha fallit med mer än 90 procent sedan 1300-talet. Så har vi de otaliga formerna av våld som en gång var vardagslivets banala bakgrund. Den tävling i det feodala Europa skulle deltagarna köra huvudet i en katt fastnaglad vid en påle tills den dog. En anledning till att detta ansågs vara storartad underhållning var att katten förhoppningsvis skulle klösa ut ögat på någon deltagare.
Sagor och barnkammarramsor är ett annat område. En akademisk studie har konstaterat att moderna barns TV-program innehåller 4,8 våldsscener i timmen, jämfört med barnkammarrim där siffran är 52,2.
Denna nedgång i brutalitet gäller också andra kulturer. När jag läste kinesiska stötte ag till min förvåning på
skrivtecken av typen en kniv genom en näsa, som betyder 'att skära av en näsa som straff'. Kinesiska skolbarn lär sig inte längre det tecknet. Eftersom jag ofta rapporterar om folkmord och kränkningar av mänskliga rättigheter slogs ag av trovärdigheten i Pinkers bok. 'Jag var förfärad över att händelserna i Darfur inte utlöste starkare reaktioner från västerländska regeringar, men jag blev imponerad av amerikanska universitetsstudenters protester på vägnar av ett folk som levde på andra sidan jordklotet.
Bild ur DN

Det speglar en större sanning i dag råder global enighet om att civila inte får dödas. Enskilda stater må alltjämt
ägna sig åt massförbrytelser, men nu anlitar de lobbyister och pr-firmor för att snygga till den blodbesudlade
bilden. Fram till våra dagar var folkmord helt enkelt ett sätt att föra krig. På flera ställen i b­ibeln manar Gud till folkmord (5e Mosebok 20:16) 'Men i städer som tillhör  dessa folk … får du inte skona en enda levande varelse' och de europeiska invandrarna såg inget stötande i att utrota Amerikas urfolk. Fredspristagaren Theodore Roosevelt bad inte om ursäkt 'Jag går inte så långt som till att hävda att de enda goda indianerna är
de döda indianerna, men ag är förvissad om att nio av tio av dem är det, och jag skulle inte vilja titta närmare på den  tionde.'
Det moraliska framåtskridandet har gått snabbare de senaste decennierna. I fråga om medborgerliga rättigheter, kvinnors roll, jämställdhet för homosexuella, barnaga och behandling av djur ”har de konservativas inställning följt de liberalas bana, och följden är att dagens konservativa är mer liberala än gårdagens liberaler”, konstaterar Pinker."
Detta är väl sannerligen en nyhet att bli lycklig av?!
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: